LBPA KOPSAPULCES NORISE

 

Šī gada 03.martā norisinājās ikgadējā LBPA kopsapulce. Līdzīgā kā pagājušo gadu, kopsapulce tika organizēta attālināti. Pasākums pulcēja lielāko daļu mūsu organizācijas aktīvo biedru. Uzrunā valdes priekšsēdētājs Kaspars Kurtišs atskatījās uz 2021.gadā paveikto, un izcēla nozīmīgākās aktivitātes, tādas kā dalība starptautiskos būvniecības forumos, semināru organizēšanu un aktīvo tehnisko jautājumu darba grupas darbību, kas darbojas Normunda Tirāna vadībā. Kopsapulces ietvaros tika apstiprināts revidenta ziņojums Jura Orlova vadībā.
Jaunās valdes vēlēšanās savu dalību akceptēja esošā asociācijas valde, kā arī izvirzīti jauni valdes kandidāti: Edvīns Grants un Māris Bērziņš.
Aizklātā balsojumā, jaunā LBPA valdes ievēlēta sekojošā sastāvā: Kaspars Kurtišs, Normunds Tirāns, Matīss Apsītis, Jans Veļičko un Edvīns Grants.
LBPA vēlas izteikt pateicību Artūram Rakstiņam par ieguldīto darbu un devumu iepriekšējā valdes sasaukumā kā arī augstu novērtē Māra Bērziņa vēlmi iesaistīties aktīvā LBPA darbā. Gan Artūrs gan Māris apliecināja gatavību veiktaktīvu darbību arī turpmāk, tai skaitā ņemt dalību paplašinātās valdes sēdēs un turpināt iesāktos darbus.
Kopsapulces neformālā daļā iezīmējās nākamā perioda būtiskākie jautājumi un prioritātes, pie kurām LBPA jāturpina aktīvs darbs. Kā būtiskie jautājumi izkristalizējās Būvprojekta stadijas, LVS standartu aktualizēšana, tipveida līguma tālāka virzība un BIM prasības būvkonstrukciju sadaļai ciešā sasaistē ar citām būvprojekta sadaļām.

04.03.2022 / LBPA

Dalies tālāk