Mērķi

Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares attīstību un konkurētspēju.

Biedrības uzdevumi:

 • Apvienot Latvijas profesionālos būvkonstrukciju projektētājus kopīgam radošam darbam sabiedriska labuma interesēs;
 • Aizstāvēt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses;
 • Veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ētikas, kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • Veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ārvalstu tirgu apgūšanu;
 • Veicināt būvniecības kā zinātnes un izglītības nozares attīstību un kvalitātes celšanu;
 • Veicināt būvkonstrukciju projektētāju profesijas prestižu;
 • Vispusīgi izglītot sabiedrību būvniecības jautājumos un piesaistīt jauniešus būvniecības nozarei.

LBPA 2014./2015.gada darbības virzieni

LBPA valde 2014./2015.gadam izvirzījusi šādas prioritātes:

 • Turpināt darbu pie LBPA Profesionālā standarta un tā palīgmateriālu izstrādes;
 • LBPA profesionālā standarta ieviešana dzīvē;
 • Semināru, apmācību un darba grupu organizācija ar būvniecību un būvkonstrukciju projektēšanu saistītos jautājumos;
 • Līdzdalība Latvijas būvniecības nozares attīstībā un nacionālās likumdošanas izstrādē.

Dalies tālāk