Vēsture

2010. gada nogale

 • tiek aizsāktas būvkonstrukciju projektētāju kluba aktivitātes, regulāras tikšanās, ar mērķi attīstīt savstarpējo komunikāciju un sadarbību, kā arī celt nozares profesionālo līmeni.

2011. gada 29. aprīlis

 • tiek pieņemts lēmums un nodibināta Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

2011. gada septembris

 • tiek atvērta asociācijas oficiālā mājas lapa www.lbpa.lv
 • LBPA iesaistās Latvijas Būvniecības likuma izstrādes procesā

2011. gada decembris

 • oficiālā mājas lapa www.lbpa.lv iegūst jaunu izskatu un saturu

2011. gada 29. decembris

 • LBPA publicē Prasības aprēķinu atskaites izstrādei 1. draftu.

2012. gada 24. februāris

 • pirmais LBPA bezmaksas seminārs ar tiešraidi internetā, to klātienē apmeklē 50 klausītāji; tagad un arī turpmāk semināru prezentācijas un video ieraksti pieejami www.lbpa.lv.

2012. gada 22. novembris

 • LBPA uzsāk sadarbību ar Latvijas Ģeotehniķu Savienību organizējot semināru par pāļu pamatiem.

2013. gada 15. janvāris

 • tiek publicēts Profesionāla standarta LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” pirmā (2012.gada) versija.

2013. gada 20. februāris

 • LBPA noslēdz sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU).

2013. gada 1. aprīlis

 • LBPA uzsāk ESF līdzfinansētā nevalstisko organizāciju kapacitātes paaugstināšanas projekta īstenošanu piesaistot vairāk kā 31000 euro līdzfinansējumu.

2013. gada 28. jūnijs

 • LBPA uzsāk Organizācijas vadības sistēmas, kas balstīta uz ISO 9001 standarta prasībām ieviešanu.

2013. gada novembris

 • LBPA uzsāk sadarbību profesionālo semināru organizēšanā ar LR Ekonomikas ministriju.
 • 2013. gadā kopumā LBPA organizē 6 seminārus, kurus vidēji apmeklēja ap 100 klausītāju;
 • LBPA biedru skaits sasniedzis 70, vairāk kā 250 sekotāju LBPA mājaslapā un sociālajos tīklos.

Dalies tālāk