Ziedojumi

Jums ir iespēja atbalstīt LBPA ar ziedojumu, kas tiks ieguldīts biedrības (asociācijas) stiprināšanā!

Ziedojumi tiek pieņemti no fiziskām un juridiskām personām ar pārskaitījumu Biedrības norēķinu kontā. Dāvinātājiem vai ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus vai iemaksas ar noteiktu mērķi. Biedrības valde var noteikt mērķa ziedojuma daļu, kura paliek Biedrības rīcībā,

Biedrības darbības mērķa sasniegšanai. Dāvinātājam vai ziedotājam pēc viņa vēlēšanās ir tiesības palikt anonīmam.

Biedrības līdzekļi tiek izmantoti Biedrības uzdevumu veikšanai, kā arī dāvinātāju vai ziedotāju norādītā mērķa izpildei, darbinieku algošanai un citu uzdevumu segšanai, kas saistīti tikai ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
Ar 2014. gada 21. marta Biedru sapulces lēmumu ir noteikts biedra ziedojuma apmērs – 25 EUR/gadā.

Ziedojumus variet iemaksāt jebkurā bankā vai internetbankā. Iemaksājot naudu, nepieciešams norādīt:

  • Ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods vai Uzņēmuma nosaukums un Reģistrācijas numurs
  • Ziedojuma saņēmējs: Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
  • Reģistrācijas Nr. 40008179580
  • Konts: LV02HABA0551030911359
  • SWIFT: HABALV22
  • Iemaksas mērķis: Ziedojums

Dalies tālāk