Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares attīstībai un konkurētspējai

2011
LBPA
Dibināšanas gads
2013
Izstrādāts un publicēts būvkonstrukciju projekta standarts
2014
Ikgada novadītu semināru skaits sasniedz 6
2018
Organizācijas vadības sistēmas ieviešana
2021
Asociācija apvieno vairāk nekā 70 biedrus

Aktualitātes

Materiāli lejuplādei