LBPA KOPSAPULCE

Šī gada 6.martā norisinājās nu jau ikgadējā LBPA kopsapulce, kas klātienē pulcēja lielāko daļu no organizācijas aktīvākajiem biedriem. Komfortablās AC Hotel Marriot 11.stāva konferenču telpas nodrošināja brīvu un radošu atmosfēru.

Valdes priekšsēdētājs Kaspars Kurtišs atskatījās uz valdes darbu un organizācijas darbību gada nogrieznī. Gads ir bijis dažādiem pasākumiem un aktivitātēm bagāts, sākot ar aktīvu Normunda Tirāna tehniskās darba grupas darbību, LBPA rīkotajām ekskursijām, neformāliem pasākumiem un visbeidzot ar aktīvu mūsu biedru dalību būvniecības dalībnieku un būvju gada balvu pasākumos, kur organizāciju pārstāv tās valdes loceklis Artūrs Rakstiņš. Pieminēšanas vērts protams ir nu jau kā katru gadu ar LBPA palīdzību organizētais semināru cikls sadarbībā ar Ekonomikas Ministriju un CMB, kur lielu artavu devuši LBPA valdes loceklis Edvīns Grants un biedri Jans Veļičko un Jānis Šiliņš. Būtisku devumu gada nogrieznī devis arī viens no aktīvākajiem LBPA valdes locekļiem Matīss Apsītis, kurš 2023 gadā saņēmis arī prestižo Gada Konstruktora balvu.

Kopsapulces ietvaros uz nākošo gada ciklu tika pārvēlēta jau esošā valde, kas liek secināt, ka kopumā, organizācijas aktīvāko biedru kopējais viedoklis ir vienots, un iesāktais LBPA valdes kurss ir jāturpina.

Saistoša un interesanta izvērtās LBPA biedra un līdz dibinātājas Līgas Gailes prezentācija par aktualitātēm un strukturālām izmaiņām RTU Būvniecības un Mašīnbūves fakultātē.

Pēc kafijas pauzes neformālās diskusijas turpinājās līdz par 21:00 vakarā, kur kā būtiskākos pietur punktus var minēt LBPA biedra Romāna Arhipenko ierosinājums organizēt ģeotehnsikās izpētes klātienes ekskursiju ar piedalīšanos izpētes procesā, Seismika, CO2 aprēķins, pašsvārstības un vibrācijas konstrukcijās, robustums, esošo ēku konstrukciju stāvokļa noteikšana un pārbūve, ilgtspējība u.t.t.

Valde, jaunā darba cikla ietvaros, aicina uz ar vien lielāku mūsu biedru iesaisti sev interesējošu jautājumu risināšanā. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam celt mūsu profesijas prestižu !

Valdes priekšsēdētāja K.Kurtiša gada pārskata prezentācija: LBPA KOPSAPULCE 2024 – PREZENTACIJA

Dalies tālāk