Standarti par pāļu un enkuru testēšanu ir latviskoti

Kopš 2020. gada 30. decembra LVS lasītavā visiem būvspeciālistiem ir pieejami divu nozarē ļoti aktuālu standartu tulkojumi latviešu valodā.

Tie ir:

  1. LVS EN ISO 22477-1:2020 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko konstrukciju testēšana. 1.daļa. Pāļu testēšana: testēšana ar statisko spiedes slodzi (ISO 22477-1:2018, koriģēta versija 2019-03)”
    un
  2. LVS EN ISO 22477-5:2020 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko konstrukciju testēšana. 5.daļa: Iepriekš saspriegtu grunts enkuru testēšana (ISO 22477-5:2018)”.

Šie standarti (ir īpaši pirmais) jau šobrīd plaši tiek lietoti. Jāatzīst, ka šo standartu lietošana plaši tika sākta jau vēl “ISO/DIS” jeb standarta projekta statusā. Nekas jauns. Tomēr ir prieks, ka tagad mēs šos standartus varēsim lietot tiešām labā latviešu valodā. Standartu tulkošanu veica SIA “Latvijas standarts” ar saviem spēkiem, pateicība Aivai Kukulei par ieguldīto darbu. Standartu tulkojumu rediģēšanu veica nozares eksperts Romāns Arhipenko, kam mums arī jāpateicas par precīzierm un lieliski latviskotiem standartiem.

Pirms standartu tulkojumu reģistrēšanas starp standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK 30 “Būvniecība” ekspertiem radās plašāka diskusija par terminu tulkojumiem. Tas jau arī nav mazsvarīgi – šādi mēs veidojam savi profesionālo valodu. Izveidojās diskusija – kā latviešu valodā tulkot pāļu testus un citus ar tiem saistītos terminus:

  1. pāļa testēšana, testa pālis un testa slodze;
  2. pāļa pārbaude, pārbaudes pālis un pārbaudes slodze;
  3. pāļa izmēģinājums, izmēģinājuma pālis un izmēģinājuma slodze.

Pēc plašām diskusijām pāļu testēšanas standartā vienojāmies par variantu “pāļa pārbaude (tests), pārbaudes (testa) pālis un pārbaudes (testa) slodze”. Esam iestrādājuši pamatvariantu “pāļa pārbaude, pārbaudes pālis un pārbaudes slodze”, bet par pareizu tiek atzīts arī “pāļa testēšana, testa pālis un testa slodze”. Manuprāt, šis ir labs kompromiss. Enkuru testēšanas gadījumā esam palikuši pie pamatvarianta “tests”.

Argumentācija par labu “testam”:

1. check = pārbaude = проверка
Pārbaudē tiek veikta kāda iepriekš sagaidāmā pieņēmuma apstiprināšana. Tiek meklēta atbilde uz jautājumu “Vai?” (jā/nē, atbilst/neatbilst).
Pārbaudīt var iepriekš nominētu/provizorisku pāļa nestspēju, Tas nozīmē apstiprināt to.

2. test = tests/izmēģinājums = тест/испытание
Tests ir pētījums pēc standarta procedūras, kura iznākums nav zināms.
Pāļa/enkura testēšanas procesā tā nestspēja, kā arī slodzes-pārvietojuma/šļūdes ātruma īpašības nav zināmas iepriekš.
Pārbaudīt var īpašību. Pakļaut testēšanai (testēt) var objektu.

Bet izskanēja pretargumenti, tie īsumā būtu formulējami šādi:

Tests ir jebkas, kas pamatots ar metodi (testa/aprēķina/klasifikāciju standarts reglamentētajā sfērā vai metodes procedūras apraksts nereglamentētajā sfērā), kas rezultējas ar rezultātu pārskatu. Tests var nesaukties par testu, bet to vienalga tā uztver. Tādēļ terminam ir jābūt ērtam, nozarē lietotam, tomēr no regulācijas viedokļa, tam jābūt arī akreditējamam. Eiropas un pasaules līmenī šim vārdam nav viena nozīme, tas ir pasākumu komplekss, kam ir dažādas izpausmes atkarībā no nozares un specifikas.

Tātad lielākais nozares pārstāvju vairākums nolēma ka arī turpmāk teiksim – “pāļu pārbaude”, bet to kas zem vārda “pārbaude” slēpjas detalizēti atrunā standarts. Un, ja kāds vēlas uzsvērt šī procesa kompleksumu, tad būs pareizi arī lietot vārdu “tests”.

Tajā pat laikā standartā par enkuru testēšanu par pamatvariantu ir atstāts vārds “tests”, jo attiecībā uz enkuriem nav ieviesies nozarē plaši lietots šī procesa nosaukums. Bet nebūs nepareizi arī lietot vārdu “pārbaude”, jo neatkarīgi no tā, kā to nosaucam, pasākumu kompleksu definē šie standarti.

Rezultāts visiem būvspeciālistiem ir brīvi pieejams standartu lasītavā.

Dalies tālāk