LBPA vadlīnijas būvizpētes veikšanai

LBPA biedri jau sen diskutē par nepieciešamību radīt profesionālo standartu būvizpētes veikšanai. Pirms vairākiem gadiem mēs centāmies Latvijas valsts standarta STK-30 darba grupa tādu radīt. Tomēr izrādījās, ka darba grupā ir pārāk dažādi viedokļi, darbs tika pārtraukts. Tad tie darba grupas dalībnieki, kas ir LBPA biedri, apvienoja spēkus un saformēja LBPA vadlīnijas būvekspertīžu veikšanai.

Šīs vadlīnijas varētu būt labs pamats profesionālajam standartam. Tomēr patlaban esam nolēmuši nogaidīt jauno apsekošanas būvnormatīvu. Un ņemot vērā to, ka diskusijas vienalga nav bijušas diez ko rezultatīvas, rodas jautājums – vai mums šāds standarts tiešām ir nepieciešams?

Iepazīties ar failu iespējams pielikumā “Faili lejuplādei”

Kamēr darbs pie standarta netiek turpināts, visi tiek aicināti izteikt priekšlikumus, rakstot uz lbpa@lbpa.lv

Dalies tālāk