Precizētas betona aprēķina spiedes stiprības

LVS apakškomitejā Eirokodeksi tika izskatīts CEN nākošās paaudzes Eirokodeksu betona konstrukciju darba grupas sagatavots skaidrojošais dokuments saistībā ar betona spiedes stiprību “Background document to clause 5.1.7(1) Strength reduction factor for concrete in compression”. Apakškomitejas dalībnieki diskusijā vienojas par to, ka veiktā nacionālā izvēle, kas ir atšķirīga no EC-2 rekomendētās vērtības, ir bijusi kļūdaina un nolemj šo kļūdu labot nacionālajā pielikumā mainot αcc no noteiktā 0,85 uz rekomendēto vērtību.

Tika caurskatītas “Background documents to prEN 1992-1-1” apkopotās nacionālās izvēles, tika pārrunāts, ka bez vajadzības nacionālo pielikumu nav jāmaina. Ir pamatoti mainīt kļūdaini veikto αcc vērtību, bet nav pamatoti mainīt citas nacionālās izvēles. Daudz kur varētu būt viedokļi par to – kā būtu pareizāk, bet tā kā šajā standartā nekur citur nav konstatētas īpaši kļūdainas izvēles, tad attiecībā uz EN 1992-1-1:2004 citas izmaiņas nešķiet nepieciešamas.

Nolemts mainīt EN 1992-1-1:2004 punktā 3.1.6.(1)P noteikto αcc vērtību no 0,85 uz doto EN 1992-1-1:2004 rekomendējamo vērtību 1,0. Un nolemts līdz nākošās paaudzes Eirokodeksu iznākšanai (t.i. tuvāko piecu gadu laikā) EN 1992-1-1 jaunas izmaiņas Latvijā neviest.

Šīs izmaiņas ir spēkā jau kopš pagājušās nedēļas. Kas mainās?

Betona spiedes stiprība nav jāsamazina par 15%. Vai konstrukcijas būs par 15% stiprākas? Kopumā jau nē. Par 15% samazināsies spiestā zona liektu elementu aprēķinos, kas ļaus rēķināties ar pa kādu procentu lielākām slodzēm. BET tas tiešām var atstāt iespaidu uz spiesti-stieptu modeļu (strut&tie) aprēķiniem. Ir jāatzīst, ka ar jau rekomendētajām vērtībām (pirms betona spiedes stiprības samazināšanas) šie aprēķini parasti ir diezgan konservatīvi. Līdzšinējā nacionālā izvēle šos aprēķinus padarīja vēl konservatīvākus. Tādēļ domāju, ka turpmāk varēsim spiesti-stieptu modeļu aprēķinus lietot plašāk un mūsu projektētās konstrukcijas kļūs loģiskākas.

LVS STK apakškomitejas “Eirokodeksi” priekšsēdētāja vietnieks, Normunds Tirāns.

Dalies tālāk