EM rīkoto semināru video ieraksti

Informējam, ka 2019.gadā notikušo Ekonomikas ministrijas organizēto apmācību semināru cikla  “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana”  materiāli (video un prezentācijas ) ir pieejami:

  1. BIS pie sadaļas “Noderīgi”, apakšsadaļā “Projektēšana”, saite: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/projektesana
  2. Ekonomikas ministrijas mājas lapā, saites https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvspecialisti/ , Apmācību semināri 2019.gadā

Dalies tālāk