Seismiski noturīgu mūra konstrukciju projektēšana atbilstoši EC

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija kopā ar RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultāti organizē papildsemināru, kurā tiks apskatīti ar mūra konstrukciju seismisko noturību saistītie jautājumi. Seminārs notiks ceturtdien 5. oktobrī pl. 12:30 RTU Būvniecības fakultātē, auditorija tiks precizēta. Seminārs plānots 4 stundu garumā. Aicināti tiek LBPA biedri un arī citi interesenti.

Semināra darba valoda – angļu valoda.

Lektors būs būvinženieris PhD. ing. Massimo Latour, īss apkopojums par Massimo profesionālajiem panākumiem dots saitē šeit.

Par seminārā plānotajām tēmām lektors raksta sekojošo:

The latest seismic events occurred in Italy (Ischia, 2017; Amatrice 2016) have underlined, once again, the high vulnerability of the existing masonry structures and, additionally, the criticisms of some of the traditional techniques of intervention used since the Friuli earthquake of 1976. These recent events have, in fact, evidenced again the key role played by the slab-walls and walls-to-walls connections, as well as the need for a proper design of such connections.

This seminar wants to focus on the key aspects of the seismic design of masonry building and on the most recent techniques for the retrofit of such structural typologies. The objective is to give a general overview on the topic. In the course, the approach followed by Eurocode 8 to plan the intervention based on the achievement of a minimum knowledge (based on knowledge levels) and the main techniques currently in use in Italy for the seismic retrofit are presented. A case study building is analyzed showing, by means of push-over analyses, the different efficiency of the following techniques of intervention:

  • Design of steel ties to avoid the out-of-plane overturning of the walls;
  • Design of different solutions for the in-plane stiffening of the slab (wooden slab with wood-wood techniques or lightweight concrete;
  • Strengthening of piers and spandrels with traditional and innovative techniques (composite materials);

Seminārs ir bezmaksas, bet vietu skaits tomēr ir ierobežots (ar auditorijas ietilpību), tādēļ aicinām laicīgi reģistrēties semināram. Semināram reģistrēties šeit. Par šī semināra apmeklējumiem tiks izsniegti apliecinājumi.

 

LBPA Valdes priekšsēdētājs
Normunds Tirāns

 

Dr.sc.ing., Asoc. Prof.,
Mārtiņš Vilnītis,
Rīgas Tehniskā universitāte,
Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte,
Būvražošanas katedras vadītājs

 

Dr.sc.ing., Senior researcher,
Kaspars Bondars
Rīgas Tehniskā universitāte,
Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte

Dalies tālāk