LBPA Profesionālā standarta jaunākā – 2016. gada redakcija

Ar nelielu nokavēšanos – 2017. gada martā ir apstiprināta pēdējā LBPA Profesionālā standarta redakcija LBPA-PS-001:2016 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”. Jaunā un vecākās standarta versijas brīvi pieejama sadaļā Bibliotēka.

Jaunās standarta 2016. gada redakcijas apstiprināšanas aizkavēšanās ir pamatota ar to, ka šoreiz precizējumi un papildinājumi ir būtiskāki, kā parasti. Mēs esam strādājuši pie tā, lai mūsu projektēšanas stadijas pēc būtības atbilstu standartā LVS EN 16310 dotajām projekta stadijām.

Tādēļ standarts ir papildināts ar prasībām skiču projektam un prasībām principiālajiem TP risinājumiem, kas atbilst LVS EN 16310 aprakstītajām 2.2. un 2.3. apakšstadijām.

Ir precizēti darba rasējumu apjomi: tehniskā projekta darba rasējumu stadijā neparedzam iespējas atstāt tērauda konstrukciju mezglu izstrādāšanu un dzelzsbetona konstrukciju karkasa elementu projektēšanu TP stadijā rūpnīcām.  Esam atzinuši to, ka piepūļu uzdošana rūpnīcām projekta pabeigšanai TP stadijā, situācijā, kad rūpnīcas tomēr vairs nav spējīgas ar šo tikt galā, tomēr nav tā labākā prakse.

Pārpratumus mēdz raisīt tas, ka vispārīgie būvnoteikumi runā tikai par būvprojektu, mūsu standartā ir atbilstoši EN 16310 doti tādi jēdzieni kā skiču un tehniskais projekts, darba rasējumi un detalizēti darba rasējumi. Mēs neesam pārliecināti, ka mūsu standarta šī brīža terminoloģija ir ideāla, tomēr uz Latvijas likumdošanu atsaukties nevaram – tur šie termini vienkārši tiek ignorēti. Visi terminoloģiski precizējumi pagaidām atstāti līdz brīdim, kad tiks precizēta terminoloģija standartā LVS EN 16310 – šis darbs kopīgi ar LAS pārstāvjiem šobrīd tiek uzsākts LVS standartizācijas tehniskajās komitejās.

Normunds Tirāns

LBPA profesionālā standarta darba grupas vadītājs, valdes priekšsēdētājs

Dalies tālāk