Projektēšanas līguma forma Latvijai

LBPA darba grupa kopā ar zvērinātu advokātu biroju “Kļaviņš Ellex” ir sagatavojusi standartizētu formu projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu līgumiem. Jau līdz šim Latvijā tiek lietotas FIDIC līguma formas, tajā skaitā projektētājiem domāto FIDIC Balto grāmatu. Tomēr FIDIC Baltā grāmata neatrunā tos jautājumus, ko pierasts atrunāt līgumos Latvijā. Tāpat arī tie mūsu projektētāji, kas daudz strādā Skandināvijas projektēšanas tirgū, ir labi pazīstami ar norvēģu NS 8401 vai zviedru ABK 96. Arī zviedru un norvēģu standarti neatrunā to, kas pie mums pierasts, turklāt tie ir zviedru un norvēģu, nevis mūsu standarti.

Latvijas projektētājiem un projektēšanas pakalpojumu pasūtītājiem tiek rekomendēts izmantot speciālos un vispārējos noteikumus projektēšanas un/vai ar projektēšanu saistītu konsultāciju sniegšanas līgumiem, kas ir apstiprināti Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas 2016. gada 1. novembra valdes sēdē. Šīs standartizētās formas projektēšanas līgumiem ir sagatavotas atbilstoši Latvijas likumdošanai un praksei, tai pat laikā tajās mums un mūsu pasūtītājiem saprotamā valodā ir Latvijas regulējumam un praksei pielāgotā veidā iestrādāti līdzīgi nosacījumi, kas atrodami gan FIDIC grāmatās, gan arī zviedru un norvēģu standartos.

Piedāvātās standartizētās līguma formas ir lietojamas līdzīgi kā visi šādi standartlīgumi:

 • speciālajos noteikumos ir jāaizpilda datus par līguma slēdzējiem un par informāciju uz ko ir dotas atsauces vispārīgajos noteikumos;
 • vispārējie noteikumi pēc abpusējas vienošanās ir grozāmi šim līgumam klāt pievienojamos īpašajos noteikumos;
 • visa pamatinformācija ir apkopojama līguma pielikumos.

Par pielikumiem. Paredzams ka pielikumos tiek apkopota katram līgumam individuāla informācija.

 • Pielikumā Nr.1 „Darbu uzdevums” ir maksimāli precīzi jāapraksta darba uzdevumu. Tam par pamatu rekomendējams ņemt, papildināt un precizēt sākotnējā piedāvājumā iekļauto informāciju. Tas ir tas pats projektēšanas uzdevums līgumiem par projektēšanas darbiem, Latvijas likumdošanā arī ir dotas atsauces uz to, ka projektēšanas uzdevums ir projektēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. Šajā pielikumā arī rekomendējamas atsauces uz grafiskajiem materiāliem, jau veiktām izpētēm, projektiem un citu informāciju, kas ņemamas vērā darbu izpildei.
 • Pielikumā Nr.2 „Darbu izpildes grafiks” parasti norāda to, cik dienās vai nedēļās ir veicams katrs darbu veikšanas etaps. Darbu izpildes grafiks var papildināt darbu uzdevumu, precizējot to, kādā secībā darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā darbu izpildes termiņi tiek sasaistīti ar pasūtītāja izšķiršanos par konkrētiem piedāvātajiem variantiem, starprezultātu akceptu vai arī būvvalžu skaņojumiem.
 • Pielikumā Nr.3 „Darbu apmaksas noteikumi” tiek norādīta kopējā līgumcena, ja par tādu puses ir vienojušās, vai arī vienības izmaksas, piemēram, speciālista stundas likme. Ja puses ir vienojušās par fiksētu cenu, tad tiek doti apmaksas noteikumi, kas apraksta veicamos maksājumus saistībā ar darbu izpildes grafiku. Bet citādi tā ir tā pati praksē ierastā “forma 2” projektēšanai.
 • Pielikumā Nr.4 „Saistošie dokumenti” tiek iekļauts viss, ko puses uzskata par nozīmīgu. Tā var būt apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi nedrīkst mainīties, sākotnējais piedāvājums, cita sarakste, autoruzraudzības plāns un tamlīdzīgi.
 • Pielikumā Nr.5 „Pasūtītāja un trešo pušu veicamie darbi un pakalpojumi” ir jāiekļauj to, ko projektētājs sagaida no pasūtītāja. Ja projektētājs sagaida pasūtītāja akceptu sākotnējā meta vai skiču stadijai, kā nemainīgam uzdevumam projektēšanai tehniskā projekta stadijā, tad tas tiek norādīts šajā pielikumā un pasūtītājam ir jānodrošina šāda lēmuma pieņemšana. Ja pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, piemēram, būvlaukuma ģeotehnisko izpēti, BIM menedžera pakalpojumus vai arī skaņojumus ar kaimiņiem, tad tas arī tiek norādīts – lai pasūtītājam būtu skaidri viņa pienākumi. Nav laba prakse pasūtītāju par to neinformēt un pēc tam atsaukties uz to, ka tas ir pašsaprotami.
 • Tāpat arī ir iespējams pievienot citus Līguma pielikumus, ja tādi ir tieši saistīti ar šī Līguma izpildi.

Ja rodas jautājumi par sagatavotajām standarta projektēšanas līgumu formām, tad lūdzam rakstīt uz lbpa@lbpa.lv. Mēs nevaram solīt tūlītējas atbildes uz visiem jautājumiem, bet jautājumi tiks apkopoti un periodiski tiks publicēti komentāri par apkopotajām neskaidrībām.

 

Vispārējie un speciālie noteikumi līgumam par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu sagatavoti kopā ar zvērinātu advokātu biroju “Kļaviņš Ellex” un tā vadošajiem ekspertiem nekustamā īpašuma jomā – Henriju Niedru, Inesi Freivaldi un Ilgu Gudreniku-Krebs.

 • Kļaviņš Ellex ir daļa no Baltijas valstu vadošo advokātu apvienības Ellex. Ellex ir pilna servisa advokātu birojs, kas sniedz pakalpojumus visās komercdarbībai svarīgās tiesību nozarēs, tajā skaitā nekustamā īpašuma un būvniecības jomā.
 • Kļaviņš Ellex ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā ar daudzveidīgu specializāciju un gadiem uzkrātu profesionālo pieredzi.
 • Pateicoties plašajai specializācijai dažādās tiesību jomās, Kļaviņš Ellex spēj nodrošināt katram klientam izcilu ekspertīzi un padziļināti specializētus juridiskos pakalpojumus gan vietējā, gan visas Baltijas reģiona mērogā.

Uzziniet vairāk: www.ellex.lv
 
Lejuplādēt tipveida vispārējos noteikumus šeit.
Lejuplādēt tipveida speciālos noteikumus šeit.
Lejuplādēt tipveida speciālos noteikumus *.doc formātā šeit.
 

LBPA valdes priekšsēdētājs

Normunds Tirāns

Dalies tālāk