Profesionālais standarts par būvkonstrukciju projektu ekspertīzēm

LBPA darba grupa ir izstrādājusi un valde 1.novembra valdes sēdē ir apstiprinājusi profesionālo standartu būvprojektu būvkonstrukciju daļu ekspertēšanai. Jau tūlīt pēc Zolitūdes traģēdijas sabiedrībā plaši tika akcentēts jautājums par ticamību būvprojektu ekspertīzēm. Aktualizējās problēma – kādai ir jābūt būvprojektu būvkonstrukciju daļu ekspertīzei. Skaidrs bija un vēl arvien ir tas, ka tas nekur nav pateikts, kam ir jābūt būvprojekta BK daļas ekspertīzē. Profesionālais standarts LBPA-PS-1 01:2016 “PRASĪBAS BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTA EKSPERTĪZEI” apkopo likumdošanas prasības, kas papildinātas ar labas profesionālās prakses vadlīnijām.

Standarts apraksta nepieciešamās pārbaudes un prasības to dokumentēšanai, kā arī atzinuma noformēšanai – to kas pasūtītājam no eksperta ir jāsaņem. Mēs esam pārliecināti, ka ekspertam ir jāveic projektētāja piestādīto aprēķinu pārbaudes, tajā skaitā ir jāveic un jādokumentē kontrolaprēķinus. Tomēr alternatīva modeļa izstrādāšana nav obligāta 2a; 2b seku klases būvēm pēc LVS EN 1990, pat ja tās atbilst Latvijas Būvniecības likuma 3. kategorijai (jo Eirokodeksos dotās seku klases nav atbilstošas mūsu Būvniecības likuma būvju klasifikācijai). Bet alternatīva modeļa izstrādāšana ir obligāta 3. seku klases būvēm – tā mēs saprotam LVS EN 1990 B3 pielikuma prasības.

Mēs ceram, ka šādi profesionālajā standartā apkopotas prasības palīdzēs ekspertiem piedāvāt savus pakalpojumus un pasūtītājiem saņemt kvalitatīvas būvkonstrukciju ekspertīzes.

Profesionālo standartu LBPA-PS-1 01:2016 var lejuplādēt šeit.

LBPA valdes priekšsēdētājs
Normunds Tirāns

Dalies tālāk