Lekcija par eirokodeksiem un datoraprēķiniem

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija kopā ar RTU Būvkonstrukciju katedru organizē lekciju, kurā plānots pārskatīt pēc organizatoru domām būvprojektēšanas nozares aktuālākos jautājumus. Lekcija notiks piektdien 4. martā pl. 16:30 RTU Būvniecības fakultātes telpās 133. auditorijā un tā ir plānota 2 stundu garumā. Aicināti tiek būvniecības studenti un pasniedzēji, LBPA biedri un arī citi interesenti.

 
 
Divu akadēmisko stundu garumā tiek piedāvātas sekojošas tēmas:
– eirokodeksu piemērošanas īpatnības, lektors Gatis Vilks; PREZENTĀCIJA
– datoraprēķinu izmantošana un kontrolaprēķini būvprojektēšanā, lektors Normunds Tirāns; PREZENTĀCIJA
Pēc lekcijām diskusija par apskatītajām tēmām.

Par šo lekciju apmeklējumiem izsniegt apliecinājumus un kompetences punktus netiek plānots, diemžēl šoreiz mums nav sponsori un arī kafijas galds nebūs. Toties domājam, ka lekciju saturs būs diskusijas rosinošs.

 
Normunds Tirāns
LBPA Valdes priekšsēdētājs

Dalies tālāk