LBPA Profesionālā standarta jaunākā – 2015.gada redakcija

2015. gada maija sākumā LBPA profesionālā standarta darba grupa un vēlāk arī LBPA valde apstiprināja pēdējo LBPA Profesionālā standarta redakciju LBPA-PS-001:2015 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”. Jaunā un vecākās standarta versijas brīvi pieejamas sadaļā Bibliotēka.

Jānorāda, ka šajā versijā visbūtiskākie precizējumi ir jauna nodaļa “Normatīvās norādes” un tai atbilstošās numerācijas izmaiņas.

2015. gadā pēc šo izmaiņu ieviešanas LBPA turpināja darbu pie Profesionālā standarta izstrādes. Ir uzsākta jaunas nodaļas radīšana, kas aprakstīs prasības būvkonstrukcijām, veicot darbus pie Būves informācijas modelēšanas (pie BIM radīšanas). Bet šajā jomā mēs vēl esam pašā ceļa sākumā, plānojam aktīvu darbu 2016. gadā un ceram uz papildinājumiem standarta 2016. gada redakcijā.

Normunds Tirāns
LBPA profesionālā standarta darba grupas vadītājs, valdes priekšsēdētājs

Dalies tālāk