Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada vasaras sesijā

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra
Aizstāvēšanās

2015.06.11, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

[/box]
[learn_more caption=”Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 11.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Katrīna Zalāne Bakalaura darbs:
OS –RMS aprēķinu metodikas pielietošanas analīze tēraudbetona pārseguma konstrukcijās
OS-RMS design approach analysis for composite steel and concrete covering structures
Inženierprojekts:
Ēkas pārbūve par viesnīcu Rīgā
Building reconstruction to hotel in Riga
M.sc.ing. V.Mitrofanovs Inž. Karolis
2 Agnese Dzintarniece Bakalaura darbs:
Alumīnija stikloto fasāžu efektīvāko laidumu analīze
Analysis of effective span for glazed aluminium curtain wall system
Inženierprojekts:
Biroja ēka Liepājā
Office building in Liepaja
M.sc.ing. V.Mitrofanovs M.sc.ing. E.Šķēle
3 Toms Bokta Bakalaura darbs:
Portālrāmja noturības aprēķina aptuveno metožu precizitātes salīdzinājums
Precision comparison of approximate calculation methods for portal frame buckling
Inženierprojekts:
Autosalons ar nesošo tērauda karkasu
Car showroom with load-bearing steel frame
Doc. L.Gaile M.sc.ing. K.Kostjukovs
4 Daiga Seikovska Bakalaura darbs:
Racionālu parametru novērtēšana jaunceltnei nometnē
Evaluation of rational parameters for a new building in a campsite
Inženierprojekts:
Daudzfunkcionāls koka karkasa nometņu komplekss
Multifunctional complex for camps with timber framework
Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. M.Šinka

[/learn_more]
[learn_more caption=”Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 11.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Gatis Vilks Maģistra darbs:
Dzelzsbetona plātņu stinguma analīze un tā ietekme uz statisko shēmu
Stiffness analysis of RC plates and its influence on the structural system
Inženierprojekts:
Dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā ēka
RC residential multi storey building
Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. N.Tirāns
2 Klāvs Pirtnieks Maģistra darbs:
Dažādu strukturālo faktoru ietekme uz līmēto siju nestspēju
Influence of various structural factors of the bearing capacity of glutted beams
Doc. I.Mieriņš Vad.pētn. G.Šahmenko
3 Ludmila Māsāne Maģistra darbs:
Betona konstrukciju ar nemetālisku stiegrojumu robežstāvokļa analīze
Limit states analysis of non-metallic reinforced concrete structures
Prof. L.Pakrastiņš Doc. A.Skudra
4 Jānis Melderis Maģistra darbs:
Koka – betona kompozītpārseguma nestspējas novērtēšana
Bearing capacity evaluation of composite timber-concrete floors
Prof. L.Pakrastiņš Asoc.prof. K.Bondars
5 Pēteris Galoburda Maģistra darbs:
Statiski īslaicīgi slogota pāļa deformāciju prognozēšana
Predicting deformations of a pile under short-term static loading
Dr.sc.ing. N.Tirāns Asoc.prof. K.Bondars
6 Viktors Magone Maģistra darbs:
Metāla karkasa konstrukciju progresīvā sabrukuma lineārā un nelineārā aprēķina analīze
Linear and non-linear analysis of progressive collapse of steel frame structures
Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. J.Šliseris
7 Karina Kaše Maģistra darbs:
Audumu veidņu tehnoloģijas brīvas formas konstrukcijām
Fabric formwork technology for freeform structures
Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. L.Pupure
8 Zaiga Pūķe Maģistra darbs:
Netieši enkuroti stiprinājumi kolonnu savienojumos
Indirect anchorage fastenings in column connections
Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. I.Paegle
9 Kristaps Freimanis Maģistra darbs:
Auksti formētas plānsieniņu Z formas darbības analīze
Behaviour analyse of cold-formed z-profile
Prof. D.Serdjuks Pētn. U.Lencis
10 Jana Juričuka Maģistra darbs:
Krustiski līmēta masīvkoka nesošo elementu darbības analīze
Behaviour analysis of load-bearing elements from cross – laminated timber
Prof. D.Serdjuks Doc. J.Biršs
11 Tatjana Saknīte Maģistra darbs:
Lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze
Fire design of arches type timber roof
Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. J.Veļičko
12 Jeļena Mihailova Maģistra darbs:
Kompozītas HQ sijas analīze ar galīgo elementu metodi
Finite element analysis of composite HQ
Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. V.Goremikins
13 Vladislavs Pozņaks Maģistra darbs:
Režģotu tērauda torņu formas ietekme uz to dinamiskiem parametriem
Influence of steel lattice towers dynamic parameters
Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. J.Šliseris
14 Jānis Šimanskis Maģistra darbs:
Seismisko slodžu ietekme uz nesošajām tērauda konstrukcijām
Seismic load effect on steel structures
Doc. L.Gaile M.sc.ing. M.Apsītis
15 Jānis Mūrnieks Maģistra darbs:
Koka pārseguma nestspējas palielinājuma analīze
Reduction of wooden covering by its strengthening analysis
Prof. D.Serdjuks Prof. I.Radiņš
16 Ilona Učelniece Maģistra darbs:
Sniega slodžu ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas
Impact of snow loads on different types of roof shapes
Prof. D.Serdjuks Prof. D.Bajāre
17 Aļesja Žukovska-Kečedži Maģistra darbs:
Vēja iedarbes izpēte uz dažādu formu pārsegumiem
Wind load action depending on the roof’s shape
Prof. D.Serdjuks Prof. A.Skudra
18 Jevgeņijs Gusevs Maģistra darbs:
Liellaiduma lokveida tērauda pārseguma galveno nesošo elementu darbības analīze
Behaviour analysis of main load-carrying members of long-span arch steel roof
Prof. D.Serdjuks Vad.pētn. G.Šahmenko
19 Alvis Lukins Maģistra darbs:
Kopnes joslas noturības analīze ārpus darbības plaknes
Truss chords out of plane stability analysis
Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. A.Baikovs
20 Iluta Spruģe Maģistra darbs:
Hidroizolācijas piedeva ietekme uz betona mehāniskām īpašībām
Hidroizolation additive effect om the mechanical properties of concrete
Prof. A.Krasnikovs Dr.sc.ing. A.Baikovs

[/learn_more]
[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūts
Aizstāvēšanās

2015.06.15, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)
2015.06.17, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

[/box]
[learn_more caption=”Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 15.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Maģistra darba tēma (LV/EN)
1 Zarāne Alise Juris Noviks Andris Veinbergs Stiklotās fasādes atbilstība skaņas izolācijas prasībām
Glazing facade accordance with sound insulation standards
2 Elksnis Rinalds Sanita Rubene Pāvels Akišins Dažādu ražotāju gāzbetona bloku žūšanas procesa salīdzinājums ar elektriskās impedances spektrometrijas metodi
Comparison of drying process of various manufacturers’ Aerated concrete blocks using EIS method
3 Stoļarovs Jurijs Kaspars Bondars Leonīds Pakrastiņš Dzenamo pāļu gala enerģijas absorbcijas regulācija
Driven piles regulation of final energy absorption
4 Dāvis Eniks Kaspars Bondars Aivars Jurjāns Būvniecības kontrole un kvalitātes nodrošināšana
Latvian Legal Regulations for Sustainable Construction
5 Zuļģis Artūrs Juris Noviks Jānis Kreicburgs Līmēta saplākšņu un sendvičtipa jumta pārseguma paneļu izvēles kritēriji
6 Pastars Mārtiņš Videvuds Ārijs Lapsa Pauls Ragainis Kompozīta betona kolonnas cilindriskās tērauda čaulās: tehnoloģijas un noturības pētījumi
Composite concrete columns in steel shell: technology and buckling research
7 Zaķis Mārtiņš Kaspars Bondars Dmitrijs Serdjuks Punktveida slodzes ietekme uz saliktiem lentveida pamatiem
Concentrated load impact on the composite strip foundation/span>
8 Adžiro Jūlija Mārtiņš Vilnītis Patricija Kara Saules kolektoru ekspluatācija Latvijā
Solar collectors maintenance in Latvia
9 Feldmanis Mārcis Videvuds Ārijs Lapsa Juris Biršs Zemu izmaksu un zemas enerģijas patēriņa māju būvniecības principi
Principles for low cost and low energy consumption house building
10 Krivāne Dace Kaspars Bondars Juris Biršs NAI dūņu izmantošana porainās keramikas izstrādē
Porious ceramics material elaboration using sewage sludge
11 Smirnovs Oļegs Juris Noviks Genādijs Šahmenko Konstrukciju pastiprināšana pirms Mansarda izbūves
12 Ābols Rihards Juris Noviks Juris Karss Būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāns
Ouality provision plan of construction supervision
13 Ķibers Krišjānis Edmunds Šķēle Aigars Ūdris Dinamiski slogotu grunšu deformāciju analīze
Deformation analysis of dynamically loaded soils
14 Kuračs Valērijs Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Perforētā metāla ekrāni aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku
Screens of the perforated metal material for protection from electromagnetic fields

[/learn_more]
[learn_more caption=”Bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 17.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženiera un bakalaura darba tēma (LV/EN)
1 Apškrūms Ģirts Mārtiņš Vilnītis Valdis Uzariņš Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka
High-rise apartment building
Sastatņu konstrukciju risinājumi
Scaffolding construction solutions
2 Āva Jānis Tomass Kidiks Nikolajs Toropovs Sporta zāle Pļaviņās
Sports hall in Plavinas
Kultūrvēsturisku mūra tipa ēku siltināšanas iespējas
Insulation options of historic masonry buildings
3 Krūmiņš Mārtiņš Mārtiņš Vilnītis Nikolajs Toropovs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 15. korpusa rekonstrukcija
University Children’s Hospital, the 15th Corps reconstruction
Energoefektīvi fasāžu siltinājuma risinājumi
Energy efficient facade insulation solution
4 Irmejs Dāvis Videvuds Ārijs Lapsa Valdis Uzariņš Dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu ražotne
Reinforced concrete railway sleeper plant
Dzelzsbetona gulšņu ražošanas jaunākās tehnoloģijas
Reinforced concrete railway sleeper latest technology
5 Jaunzems Jānis Videvuds Ārijs Lapsa Jānis Zilgme Granīta šķembu pārstrādes cehs Krievu Salā
Granite aggregates reproduction factory in Krievu sala
Granīta šķembu karjera izstrādāšanas jaunākās tehnoloģijas
Advanced technologies for granite aggregates production in quarry
6 Krišjānis Dinsbergs Kārlis Kostjukovs Juris Orlovs Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija
Reconstruction of Liepaja’s oil extraction plant
Grunts piesārņojuma ietekme uz būvpamatni
The impact of the soil pollution no the base of the ground
7 Korotajevs Dmitrijs Mārtiņs Vilnītis Laura Dembovska Administratīvā ēka Liepājā
Administration Building in Liepaja
Koka pārseguma siju protezēšana
Prosthesis on wooden beams
8 Jānis Jankovskis Kārlis Kostjukovs Māris Strožs Ražošanas ēka ar noliktavu Rīgā
Production building with warehouse in Riga
Optimāla risinājuma izpēte rūpnieciski ražotai koka karkasa ēkas sienai Latvijas klimatoloģiskajos apstākļos
The optimal solution for prefabricated timber walls under the climatic conditions of Latvia

[/learn_more]
[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Aizstāvēšanās
[/box]
 

Dalies tālāk