LBPA profesionālais standarts ir ieguvis valsts standarta statusu

Kā jau ziņojām iepriekš, LBPA valde 2014. gada decembrī pēdējo profesionālā standarta versiju LBPA-PS-001:2014 iesniedza LVS kā priekšlikumu jauna Latvijas standarta redakcijai. Tagad ar prieku varam ziņot, ka ir apstiprināts jauns Latvijas valsts standarts LVS 1046 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”. Šis jaunais Latvijas valsts standarts pilnā apjomā citē iesniegtā mūsu profesionālā standarta LBPA-PS-001:2014 saturu, kā arī ir papildināts ar vienu jaunu nodaļu „Normatīvās norādes”, kurās uzskaitīt standartā pieminētie LVS EN standarti, un ar atsaucēm uz literatūras avotiem.

Savukārt jaunā Latvijas valsts standarta 3., 4. un 5. nodaļas pilnā apjomā bez izmaiņām citē šajā lapā publicētā LBPA-PS-001:2014 standarta 2., 3. un 4. nodaļas. Ir arī radusies visnotaļ ironiska situācija – LVS ir pasteigušies jaunajam Latvijas valsts standartam uzlikt cenu 27,97 eiro. Manuprāt jebkāda naudas izmešana šī standarta iegādei ir pretrunā ar šī standarta tapšanas noskaņu – pie šī standarta nesavtīgi un bez jebkādas samaksas sabiedriskā kārtā ir strādājuši vairāki desmiti inženieri vairāku gadu garumā. Bet tādēļ mēs gribam atzīmēt, ka jebkurš interesents var apmeklēt standartu lasītavu, kur bez maksas var meklēt informāciju iespiestajos katalogos, elektroniskajās datubāzēs vai internetā, un iepazīties ar fondā esošajiem standartiem un citiem dokumentiem. Tā rezultātā katram iespējams konstatēt, ka izpildot LBPA-PS-001:2014 prasības tiek izpildītas LVS 1046 prasības. Mēs aicinām visus būvkonstrukciju projektētājus aktīvi pielietot jauno standartu par ko mēs paši savā profesionālajā vidē veiksmīgi esam vienojušies, tagad jau atsaucoties uz mūsu nacionālo LVS zīmolu. Tāpat mēs aicinām arī pasūtītājus un citus būvniecībā iesaistītos dalībniekus aktīvi izmantot jauno LVS 1046 kā instrumentu projektēšanas uzdevuma prasību noformulēšanai un būvprojekta būvkonstrukciju daļas apjoma novērtēšanai.
Normunds Tirāns
LBPA valdes priekšsēdētājs

Dalies tālāk