2015. gada LBPA biedru kopsapulce

2015.gada 6. martā notika ikgadējā LBPA biedru kopsapulce, kurā tika ievēlēta jauna valde un diskutēts par biedriem aktuāliem jautājumiem.

Jaunajā valdē atkārtoti ievēlēti Kaspars Bondars, Līga Gaile un Normunds Tirāns, kā arī divi jauni valdes locekļi Kaspars Kurtišs un Vilnis Vilkājs.

Atbilstoši biedrības statūtiem jaunā valde sasauca pirmo valdes sēdi 2015. gada 12.martā, kur par valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēt Normunds Tirāns. Tika lemts, ka nākošā paplašinātā valdes sēde tiks organizēta 2015. gada 10. aprīlī, plānots uz valdes sēdi aicināt aktīvākos un darboties gatavus LBPA biedrus, aicināt viņus uzņemties biedrības aktivitāšu organizēšanu un sabiedrisko darbu.

LBPA valde vēlreiz aicina (aicinājumu kopsapulcē nedzirdēja tie kas nebija klāt vai vienkārši neieklausījās) visus aktīvos LBPA biedrus izmantot mūsu organizāciju kā platformu aktivitātēm kas atbilst mūsu mērķiem. Jēkabs Januševskis kopsapulcē ierosināja veidot profesionālu darba grupu šaubīgāko Latvijas būvprojektu / objektu izvērtēšanai. Darba stilu un darba grupas pilnvaras vēl jāpieslīpē, bet aicinām visus atsaukties, kas ir gatavi strādāt šajā darba grupā. Gan tos kas ir gatavi darboties projektu / objektu izvērtēšanas grupā, gan tos kam ir citas idejas – rakstiet uz lbpa@lbpa.lv.

Normunds Tirāns
LBPA valdes priekšsēdētājs

Dalies tālāk