Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada janvārī un februārī

Janvārī un februārī atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes un Rēzeknes augstskolas studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa janvāra garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 
[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra
Aizstāvēšanās

2015.01.29, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

[/box]
[learn_more caption=”Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 29.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Inese Virbule Trīsstāvu koka karkasa ēkas nesošo elementu darbības analīze
Behavioral analysis of load –carrying elements of three-storey timber framework building
Prof.
D.Serdjuks
Prof.
A.Korjakins

[/learn_more]
[learn_more caption=”Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 29.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Edgars
Vingris
Bakalaura darbs:
Vienstāva tērauda karkasa racionāla konstruktīvā risinājuma pamatojums
Single-storey steel frame justification
Inženierprojekts:
Daudzfunkcionālas rūpnīcas komplekss
Multi-purpose industrial building
Prof.
D.Serdjuks
Doc.
G.Šahmenko
2 Inga
Drobis-Drobiševska
Bakalaura darbs:
Koka karkasa nesošo elementu ugunsizturības analīze
Fire design of load-bearing member of timber framework
Inženierprojekts:
Izstāžu paviljons ar koka karkasu
Exhibition hall with timber framework
Prof.
D.Serdjuks
Pētn.
L.Radiņa
3 Linards
Mālmeisters
Bakalaura darbs:
Liekto – salikto koka elementu darbības izpēte
Behaviour investigation of composed members working in bending
Inženierprojekts:
Sabiedriska ēka ar koka karkasu
Civil building with timber framework
Prof.
D.Serdjuks
Pētn.
Ģ.Būmanis
4 Edgars
Lapoška
Bakalaura darbs:
Aprēķina modeļa iekļaušana būves informācijas modelēšanā
Integration of structural model into building information modeling
Inženierprojekts:
Privātmājas jaunbūve ar galeriju un autonovietni Mežotnes ielā 13, Rīgā
Cottage with winter garden and shed Mežotnes street 13, Riga
Prof.
L.Pakrastiņš
Dr.sc.ing.
N.Tirāns
5 Dārta
Ļaudaka
Bakalaura darbs:
Tērauda karkasa racionāla risinājuma pamatojums
Justification of rational solution of steel framework
Inženierprojekts:
Darbnīca ar tērauda karkasu
Workshop with steel framework
Prof.
D.Serdjuks
Pētn.
P.Akišins
6 Veronika
Tabola
Bakalaura darbs:
Rūpniecisko ēku karkasu ekonomiskais salīdzinājums
The economical comparison of the industrial building frameworks
Inženierprojekts:
Saldētava Rīgā
Cold storage in Riga
Prof.
L.Pakrastiņš
Pētn.
U.Lencis
7 Edgars
Zelčs
Bakalaura darbs:
Lokveida tērauda pārsegumu racionāla parametru analīze
Rational parameter analyses of arch-type steel framework
Inženierprojekts:
Angārs ar jaukto karkasu
Hangar with the mixed framework
Prof.
D.Serdjuks
Pētn.
E.Skuķis
8 Kārlis
Pīlaps
Bakalaura darbs:
Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju aprēķina analīze uz seismiskām iedarbēm
Precast concrete constructions calculation analysis to the seismic actions
Inženierprojekts:
Daudzstāvu biroju ēka Rīgā
Multi-storey office building in Riga
M.sc.ing.
V.Mitrofanovs
Pētn.
U.Lencis
9 Bruno
Baškers
Bakalaura darbs:
Augstas stiprības betonu stiepes radītu plaisu izpēte
Tension crack study of high strength concrete
Inženierprojekts:
Biroja ēka ar pazemes autostāvvietu Rīgā
Office building with underground parking in Riga
Doc.
A.Sprince
Asoc.prof.
K.Bondars
10 Jānis
Goldmanis
Bakalaura darbs:
Kompozītas HQ sijas nestspējas analīze
Load Bearing Capacity Analysis of Composite HQ Beam
Inženierprojekts:
Dzīvojamo māju komplekss ar pazemes garāžu Cēsīs
Living house complex with underground parking in Cesis
Prof.
L.Pakrastiņš
M.sc.ing.
M.Apsītis

[/learn_more]
 
[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedra
Aizstāvēšanās

2015.02.04, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

[/box]
[learn_more caption=”Bakalaura darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 4.februārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Jānis
Petrušovs
Bakalaura darbs:
Fasādes remonta darbu tehnoloģija
Facades repair work technology
Inženierprojekts:
Daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja, Rīga
Social house building in Riga
M.Vilnītis G.Šahmenko
2 Mārcis
Vilšķērsts
Bakalaura darbs:
Saliekamā dzelzsbetona elementu pielietošana būvniecībā
Usage of precast concrete elements in construction
Inženierprojekts:
Mazstāvu dzīvokļu ēkas, Liepājā
Low-rise apartment buildings in Liepaja
M.Vilnītis M.Šinka
3 Inga
Einika
Bakalaura darbs:
Grunšu un nogāžu stiegrošanas jaunākie tehnoloģiskie procesi
The latest technology of reinforcement processes for earth and soil structures
Inženierprojekts:
Izstāžu zāle Madonā
Exhibition Hall in Madona
V.A.Lapsa E.Ramiņš
4 Anete
Dzelme
Bakalaura darbs:
Ventilējamas fasādes stiprinājumu izvēle
Selection of ventilated facade fastening
Inženierprojekts:
Viesnīca Mārupē
Hotel in Marupe
M.Vilnītis J.Biršs
5 Elmārs
Cibis
Bakalaura darbs:
Jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāli
Thermal insulation materials of new generation
Inženierprojekts:
Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Institūta ielā 34a, Ulbrokā
Easement of preschool building 34a Institute St., Ulbroka
B.Gaujēna J.Kazjonovs
6 Evika
Apine
Bakalaura darbs:
Mūsdienu risinājumi energoefektivitātē koka karkasa ēkām
Modern solutions for energy efficiency in timber frame buildings
Inženierprojekts:
Noliktavas un biroja ēka Rīgā
Warehouse and office building in Riga
M.Vilnītis P.Kara
7 Didzis
Vīksne
Bakalaura darbs:
Iekštelpu apdares materiālu izvērtējums
Evaluation of interior finishing materials
Inženierprojekts:
Daudzstāvu dzīvojamā ēka, Rīgā
Apartment building in Riga
M.Vilnītis L.Radiņa
8 Jānis
Millers
Bakalaura darbs:
Fasādes apdares mūsdienīgi risinājumi
Modern Solutions to Building Facade
Inženierprojekts:
Administratīvā ēka, Rīga
Administration Building in Riga
M.Vilnītis P.Kara
9 Lauma
Vasarāja
Bakalaura darbs:
Esošu skolas telpu akustisko īpašību uzlabošana
Improvement of schoolroom acoustics
Inženierprojekts:
Skolas rekonstrukcija
Reconstruction of school building
K.Bondars
A.Zabrauskis
J.Kazjonovs
10 Aleksandrs
Katļinskis
Bakalaura darbs:
Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšanas tehnoloģijas
Strengthening methods of concrete structures
Inženierprojekts:
Sporta halle Saulkrastos
Sports hall in Saulkrasti
V.A.Lapsa U.Lencis

[/learn_more]
 
[box type=”shadow”]
RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūts
Aizstāvēšanās

2015.01.27, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 224. telpa

[/box]
[learn_more caption=”Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 27.janvārī” state=”close”]

Protokola Nr. Uzvārds, Vārds Darba vadītājs Maģistra darba tēma Recenzents
1 Ilona Aleksejeva A.Korjakins Nanodispersās piedevas betona ražošanā V.Mironovs
2 Inese Ofkante G.Šahmenko Kaņepju spaļu kompozītmateriāls ar kaļķu-māla saistvielu V.Lapsa

[/learn_more]
[learn_more caption=”Bakalaura darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 27.janvārī” state=”close”]

Protokola Nr. Uzvārds, Vārds Darba vadītājs Bakalaura darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Pjotrs Žukovs A.Korjakins Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija D.Serdjuks
2 Mārīte Luriņa A.Korjakins Nanomateriālu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē B.Gaujēna
3 Elvija Namsone G.Šahmenko Divkomponemtu beramā siltumizolācija J.Noviks
4 Justs Jankovskis G.Šahmenko Augstas veiktspējas šūnu betona sastāva un mikrostruktūras ietekme uz materiāla īpašībām T.Kidiks
5 Ingus Cikanovičs A.Korjakins Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar oglekļa šķiedras kompozītmateriāliem V.Lapsa
6 Viktorija Stirāne A.Ūdris Dažādu būvmateriālu masas, tilpummasas un blīvuma vērtību korektums būvprojektēšanā D.Serdjuks
7 Egija Leite K.Kalniņš Trieciena slodžu ietekmes novērtēšana sendviča tipa konstrukcijās D.Serdjuks
8 Miks Šķēle K.Kalniņš Armējuma ietekmes novērtējums šķiedru kompozītmateriāliem liecē B.Gaujēna

[/learn_more]

Dalies tālāk