LBPA Profesionālā standarta jaunākā – 2014.gada redakcija

2014. gada nogalē LBPA valdes sēdē apstiprināta pēdējā LBPA Profesionālā standarta redakcija LBPA-PS-001:2014 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” pirmā versija. Jaunā un vecākās standarta versijas brīvi pieejamas sadaļā Bibliotēka.

2014.gada laikā LBPA turpināja darbu pie Profesionālā standarta un metodisko materiālu izstrādes. Šī standarta 2014. gada redakcijā veiktie labojumi un papildinājumi attiecībā pret 2013. gada versiju ir marķēti katra punkta vai piezīmes sākumā norādot šādu marķējumu:

[L] – veikti labojumi attiecībā pret konkrētā punkta vai piezīmes 2013.gada versiju;

[J] – jauns punkts vai piezīme, kas ieviesta standarta 2014. gada redakcijā.

Jānorāda, ka šajā versijā visbūtiskākie precizējumi ir attiecībā uz saliekamā dzelzsbetona konstrukciju projekta noformēšanu.

LBPA valde šo standarta versiju ir iesniegusi LVS kā priekšlikumu jauna Latvijas standarta apstiprināšanai.

 
Normunds Tirāns, LBPA profesionālā standarta darba grupas vadītājs, valdes loceklis

Dalies tālāk