Klusā Eirokodeksu ieviešana

2015. gada 1. janvārī spēkā stājies jauns būvnormatīvs tērauda konstrukciju projektēšanai LBN 204-14 un jauns būvnormatīvs (vai jauna redakcija būvnormatīvam) koka konstrukciju projektēšanai LBN 206-14. Atšķirībā no iepriekšējajiem LBN-iem, šie ir daudz īsāki par visiem iepriekšējiem un pēc būtības nosaka vienīgi to, ka konkrētāk konstrukcijas turpmāk tiek pieļauts projektēt atbilstoši Eirokodeksu prasībām un ar šo tiek izbeigts būvkonstrukciju duālās projektēšanas periods tērauda un koka konstrukciju projektēšanas jomā.

Gribu tikai piebilst, ka šāds duālās projektēšanas periods (kas pieļauj lietot vai nu veco Padomju Savienības būvkonstrukciju projektēšanas normatīvo bāzi vai Eirokodeksus) kopš 2010. gada 1. jūnija ir atcelts tēraudbetona konstrukciju projektēšanas jomā. Tātad šobrīd tērauda, tēraudbetona un koka konstrukciju projektēšana atļauta tikai atbilstoši Eirokodeksu prasībām, bet pārējās konstrukcijas (t.i. dzelzsbetons, mūris un pamatu konstrukcijas) pēc izvēles var tikt projektētas vai nu pēc veco Padomju Savienības būvkonstrukciju projektēšanas normatīviem vai Eirokodeksiem. Kaut kad drīzumā kritīs duālisms arī attiecībā uz šīm konstrukcijām. Kad? Nezinām, bet tas droši vien notiks pēkšņi, līdzīgi kā jau iepriekš. Runā, ka prognozējamais laiks tam varētu būt 2015. gada vidus. Ar to tad duālais projektēšanas periods Latvijā būs beidzies.

Manuprāt nav īsti pareiza šāda Eirokodeksu ieviešana – pa vienam nomainot, pareizāk būtu izdot vienu vispārīgu būvnormatīvu par visu būvkonstrukciju projektēšanu. Bet uzreiz gribu piebilst, ka nespēšu argumentēt savas “pareizi – nav pareizi” sajūtas, un neesmu jurists. Formāli kamēr nav ieviesti jauni būvnormatīvi tikmēr ir jālieto iepriekš spēkā esošie (par šo ir kaut kāds vispārīgs juridisks princips, bet nemāku to komentēt). No šī viedokļa rodas jautājums – kas nāk būvnormatīva СНиП 1.01.01-82* “СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Основные положения” vietā. Pieņemu, ka ekonomikas ministrijas juristiem ir atbilde arī uz šo jautājumu. Nu, tā vai savādāk tagad mums ir arī skaidra eirokodeksu ieviešanas tehnika.

Šajā rakstā nav pateikts nekas jauns, manuprāt, lielākajam inženieru vairākumam tas vai nu ir zināms vai arī vienalga nav aktuāli (nav aktuāli tiem, kas jau šobrīd projektē atbilstoši Eirokodeksiem). Bet ja kādam ir kas piebilstams tad lūdzu komentēt.

 
Normunds Tirāns, būvinženieris, LBPA valdes loceklis

Dalies tālāk