Standartu projektu komentēšana ir pieejama e-vidē

Standartizācijas biroja (LVS) pārraudzībā 2014. gada 14. augustā darbību uzsākusi e‑komentēšanas vietne viedoklis.lvs.lv, kurā uzņēmējiem un nozaru ekspertiem ir iespēja paust savu viedokli par Latvijas un Eiropas standartu projektiem.

     Daļā uzņēmēju joprojām valda uzskats, ka standartus izstrādā kāds cits, taču tos izstrādā paši uzņēmēji kopā ar citām ieinteresētajām pusēm. Līdz ar to standartos ir apkopota labākā uzņēmējdarbības prakse, ko ikviens uzņēmējs var pārņemt savā biznesā, lai nodrošinātu attīstību un konkurētspēju tirgū.

     Standartu izstrādes process paredz, ka tas vairāku mēnešu garumā tiek nodots publiskai komentēšanai, tādā veidā sniedzot iespēju jebkuram interesentam iesniegt priekšlikumus standarta pilnveidošanā. Pilns teksts www.lvs.lv, sadaļā „Jaunumi”.

Dalies tālāk