LBPA tikšanās ar LBS

Šī gada 22.jūlijā LBPA valdes pārstāvji Normunds Tirāns un Kaspars Bondars piedalījās LBS (Latvijas Būvinženieru savienība) valdes sēdē. Tika pārrunāta nepieciešamība sadarboties ciešāk un koordinēt viedokļus aktuālajos jautājumos. LBS valde atzinīgi novērtēja LBPA izstrādāto Profesionālo standartu un metodiskos materiālus būvprojekta noformēšanai.

No savas puses LBPA pārstāvji piedāvāja kopīgi strādāt pie par trūkstošo sadaļu izstrādāšanas – prasībām koka un mūra konstrukciju BK risinājumiem darba rasējumu stadijā. LBPA pārstāvji aicināja LBS iesaistīties būvspeciālistu – projektētāju, būvuzraugu un būvdarbu vadītāju, atbildības termiņu noteikšanas noteikumu izstrādē. Tāpat arī tika pārrunāta nepieciešamība pēc vienota tipveida līguma projektēšanai un ar to saistīto konsultāciju sniegšanai. Tika skatīti arī citi būvspeciālistiem aktuāli jautājumi.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image] [author_info] Raksta autors Gatis Počs

Projekta vadītājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

Dalies tālāk