Studentu darbu aizstāvēšana vasaras sesijā

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes un Rēzeknes augstskolas studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2014.06.18, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

[/box]

[learn_more caption=”Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 18.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Ieva Radziņa Caurspiešanas aprēķinu drošuma līmeņa novērtējums

Evaluation of safety level of punching calculation
Dr.sc.ing. N.Tirāns K.Bondars
2 Jānis Boginskis Tērauda kāpņu svārstības gājēju iespaidā

Steel stair dynamic response to human induced loads
Doc.

L.Gaile
A.Skudra
3 Aivars Vilguts Šķērsu līmētas koksnes aprēķina metodikas analīze liektam elementam

Design methodology analysis of cross-laminated timber elements subjected to flexure
Doc. I.Mieriņš G.Šahmenko
4 Ņikita Devjatajevs Koka siju pastiprināšanas un remonta iespējas analīze

Analysis of strengthening and repairing possibilities of timber beams
Prof. D.Serdjuks Tkačuks
5 Andrejs Ivanovs Spiesti-stieptu elementu modeļu izmantošanas analīze dzelzsbetona augsto siju aprēķinā

Strut – and tie element model application analyses in Deep Beam Design
Doc. A.Skudra M.Strožs
6 Mārtiņš Āboliņš Tipveida dzīvojamo namu stāvokļa analīze un ieteikumi renovācijai

Analysis of typical residential building condition and recommended renovation events
Prof. R.Ozoliņš U.Lencis
7 Jūlija Vasiļjeva Kompozīto cauruļveida kolonnu pielietošanas efektivitātes pētījumi

Tubular composite column use efficiency research
Prof. R.Ozoliņš Ģ.Būmanis
8 Jānis Broņka Telpiska pamatnes deformācijas analīze

Analysis of three – dimensional subsoil deformations
Asoc.prof. K.Bondars J.Marnauza
9 Artūrs Hirkovskis Alumīnija nesošo elementu darbības analīze

Behavior analyze of load bearing member from aluminium alloys
Prof. D.Serdjuks P.Kara

[/learn_more]

[learn_more caption=”Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 18.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Inga Pavītola Bakalaura darbs:

Stiegrota līmēta loka darbības analīze

Behaviour’s analysis of reinforced glulam arch

Inženierprojekts:

Sporta zāle ar koka karkasu

Sporting hall with timber framework
Prof. D.Serdjuks J.Kazjonovs
2 Anastasija Tihonova Bakalaura darbs:

OSB plātņu kā vēja saišu pielietojuma izpēte

Investigation of the use of OSB plates as wind bracing

Inženierprojekts:

Daudzstāvu koka karkasa ēka

Multi – storey timber building
Doc. I.Mieriņš D.Serdjuks
3 Mārtiņš Kusiņš Bakalaura darbs:

Pārseguma nesošās konstrukcijas optimizācija

The bearing cover design optimization

Inženierprojekts:

Universāla sporta halle

Universal sports hall
Doc. I.Mieriņš P.Akišins
4 Aleksandrs Hoļimenkovs Bakalaura darbs:

Tērauda siju ugunspretestības analīze

Fire resistance analysis of steel beams

Inženierprojekts:

Tērauda karkasa slēgtie tenisa korti

Steel frame indoor tennis courts
Doc.

L.Gaile
K.Kostjukovs
5 Tatjana Saknīte (nekl) Bakalaura darbs:

Lokveida koka kopnes racionāla risinājuma pamatojums

Basis of lattice arche’s rational solutions

Inženierprojekts:

Minifutbola halle ar koka karkasu

Minifootball hall with timber framework
Prof. D.Serdjuks M.Šinka

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2014.06.11, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)
2014.06.16, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

[/box]

[learn_more caption=”Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 11.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Bakalaura vai maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Kristaps Eglājs Sanita Rubene Kaspars Kalniņš Apkārtējās vides faktoru ietekme uz mitruma sadalījuma noteikšanu gāzbetona konstrukcijās ar EIS (elektriskās pretestības spektrometrijas) metodi

Effect of external environmental factors on the distribution of moisture determination in aerated concrete structures with the EIS method
2 Kristaps Žvīgulis Mārtiņš Vilnītis Anatolijs Borodiņecs Siltuma plūsmas procesi dažādās ārsienu norobežojošajās konstrukcijās.

Heat flow processes in external wall construction
3 Gints Bīmanis Sanita Rubene Pāvels Akišins PLAISU IETEKME UZ MITRUMA SADALĪJUMA NOTEIKŠANU GĀZBETONA KONSTRUKCIJĀS AR ELEKTRISKĀS PRETESTĪBAS SPEKTROMETRIJAS METODI

Impact of cracks to determination of humidity distribution in aerated concrete constructions with the method of electrical impedance spectrometry
4 Edgars Saušs Vitālijs Lūsis Juris Biršs Tērauda šķiedru orientācijas ietekme uz fibrobetona spiedes stiprību

Steel fiber orientation effect on fiber reinforced concrete compressive strength
5 Mārtiņš Pošeika Vitālijs Lūsis Jānis Libkovskis Tērauda fibru orientācijas ietekme uz fibrobetona lieces stiprību

Steel fiber orientation effect on bending strength of fiber concrete
6 Vasīlijs Griņēvičs Vitālijs Lūsis Diāna Bajāre Betona un fibrobetonu grīdu segumi un to jaunākās tehnoloģijas
7 Mihails Lisicins Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Lentveida perforētu tērauda atlikuma materiālu izmantošanas iespējas būvniecības tehnoloģijās.

The Usage Possibilities of Perforated Steel Band Waste Materials in Construction Technologies
8 Tatjana Mihailova Arturs Lakašenoks Genādijs Šahmenko Augstas stiprības betona izmantošana saspriegtās konstrukcijās.

Application of high-strength concrete in prestressed structures
9 Mārtiņš Cāns Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Silīcija karbīds un tā ietekme uz betonu.

Silicon carbide and its effect on concrete.
10 Olga Kļimenkova Kaspars Bondars Raimonds Ozoliņš Ārkārtēja iedarbe uz esošo ēku konstrukcijām

Accidental loading on existing structures
11 Liene Rūtiņa V. A. Lapsa Miervaldis Malēvics Jaunākās beztranšeju zemes darbu tehnoloģijas

Advanced Technologies in Trenchless Earthworks
12 Auziņš Kristaps Viktors Mironovs Genādijs Šahmenko Smagais betons ar smalkām metāla piedevām un tā izmantošana

Heavy weight concrete with fine metal fillers and its usage

[/learn_more]

[learn_more caption=”Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 16.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženiera un bakalaura vai maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Andris Ummers M. Vilnītis Māris Šinka Ēkas rekonstrukcija Rīgā

Mūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi
2 Dace Krīvāne T. Kidiks Patricija Kara Biroja ēka ar noliktavu Mērsraga novadā

Office building with warehouse in Mērsrags area

Gaismas caurlaidīgs betons

Light transmitting concrete
3 Guntars Zdanovskis J. Noviks Vilhelms Bricis Ražošanas un biroja ēka Ventspilī

Metāla rāmju un kopņu pielietošanas efektivitātes analīze.
4 Mārtiņš Pastars M. Vilnītis Jānis Kazjonovs Sporta centrs II kārta – peldbaseins, Koknesē

Sport center stage II – swimming pool in Koknese

Konstruktīvo elementu pastiprināšanas tehnoloģija un aprēķina metodika

Technology and analysis of structural reinforcement
5 Igors Juzkivs L. Vitālijs Uldis Lencis Lielveikala būvniecība Liepājā

Supermarket Building in Liepaja

Sendvičpaneļu veidu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums

Technical and Economic Comparison of Sandwich Panel Types
6 Marta Katana B. Gaujēna Ģirts Būmanis MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALS APĒ

RETAIL STORE IN APE

METĀLA KARKASA ĒKU SIENU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SALĪDZINĀJUMS

COMPARISON OF NONBEARING WALL SOLUTIONS FOR METAL FRAME BUILDINGS
7 Uldis Vītols M. Vilnītis Aigars Ūdris Slimnīcas ēka Talsos

Hospital building in Talsi

Pamatu izbūve sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos

Foundation construction in difficult geotechnical conditions
8 Gints Apinis K. Bondars Jēkabs Januševskis Trīsstāvu ofisa ēka

Three storey office building

Stikla trīskāršo pakešu stiprības analīze

Three-layered glass unit load bearing analysis
9 Kristīne Plētiena M. Vilnītis Jānis Lāčaunieks MEDICĪNAS CENTRS “VESELĪBA”, CĒSĪS

MEDICAL CENTER “VESELIBA” IN CESIS

NESOŠO SIENU PASTIPRINĀŠANAS METODES

STRENGHTENING METHODS OF LOAD-BEARING WALLS
10 Artūrs Lasmanis T. Kidiks Juris Karss Sporta halle Alojā

Sports hall in Aloja

Perforēto zoboto plākšņu savienojuma sistēmas pielietošanas, ekonomiskuma un efektivitātes analīze

Application and efficiency analysis of punched metal plate joint system
11 Dmitrijs Zakrževskis M. Vilnītis Patricija Kara Noliktava, Jelgava

A warehouse in Jelgava

Jumta segumi un to pielietošanas īpatnības

Roof covering and the specificity of its application

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra

Aizstāvēšanās

2014.06.12, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 224. telpa

[/box]

[learn_more caption=”Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Darja Neverkoviča A. Korjakins Betona piedevu ietekmes izpēte uz dzelzsbetona korozijizturību: karbonizācijas un hlorīdu penetrācijas ietekme.

Influence of Additives on Reinforced Concrete Durability: Effect of Carbonation and Chloride Attack.
A-V. Lapsa
2 Jekaterina Selicka A. Korjakins Pildvielu un matricas īpašību ietekme uz neveiksmīgu tiešo stiprinājumu un tiešo stiprinājumu enkurošanas mehānismiem betonā.

Influence of matrix and aggregate properties on the failure rate and anchoring mechanisms of direct fastening in concrete.
K. Bondars
3 Līga Tomase A. Korjakins Porainās keramikas iegūšana.

Producing of porous ceramics.
J.Noviks
4 Ilona Šulberga K. Kalniņš Tipveida būvmateriālu testēšanas izmaksu aprēķina metodoloģijas izstrāde.

Cost estimation methodology for standart structural material certification tests.
V. Mironovs
5 Kaspars Viškers G. Šahmenko Augstas efektivitātes fibrobetons ar oglekļa šķiedrām.

High-Performance Concrete with carbon fibers.
U. Skadiņš
6 Jānis Ruskuls D. Bajāre Pucolāntipa piedevu ietekme uz betona stiprības indeksu.

Pozzolanic additive effect on the concrete strength inde.
A-V. Lapsa

[/learn_more]

[learn_more caption=”Bakalura darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Bakalaura darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Viktor Pehota A. Korjakins Inž.pr.: Noliktava ar biroju telpām

Pētn.d.: Kārstumizturigais betons

Project: Warehouse with offices

Research: Heat resistant concrete
L. Pakrastiņš
2 Paulina Romanovska A. Korjakins Inž.pr.: Valmieras pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle

Pētn.daļa: Zaļie jumti

Eng: Pārgaujas Gymnasium sports hall in Valmiera

Research: Green roofs
J. Noviks
3 Nika Davidova A. Korjakins Inž.pr.: Siguldas vidusskola

Pētn.daļa: Restaurācijas javas

Eng: School in Sigulda

Research: Restauration mortars
A. Sprince
4 Jelena Grjazniha A. Korjakins Inž.pr.: 4 stāvu slimnīcas jaunbūve Daugavpilī

Pētn.daļa: Pagrabu hidroizolācijas atjaunošana esošās ēkās, to konstruktīvie risinājumi

Eng: Four-storied hospital building construction in Daugavpils

Research: Waterproofing renovation in existing building basements and its constructive solutions
M. Vilnītis
5 Renārs Kasparovičs A. Korjakins Inž.pr.: Biroja ēka ar noliktavu Ventspils ielā 50, Rīgā

Pētn.daļa: Piemērotāko biroja telpu logu platību noteikšana pasīvajā ēkā

Eng: Office building with warehouse on Ventspils street No. 50 in Riga

Research: Most appropriate window area determination for
an office space in a passive house
B. Gaujēna
6 Elina Edolfa A. Korjakins Inž.pr.: Tirdzniecības centrs Tukumā

Pētn.daļa: Horizontālo hidroizolāciju ierīkošanas metodes ēkas pamatiem

Eng: Mall in Tukums

Research: Installation method of horizontal waterproofing insulation in building foundations
K. Alksnītis
7 Nataļja Arsentjeva A. Korjakins Inž.pr.: Noliktavas ēka Liepājā

Pētn.daļa: Laku krāsu materiālu izturības paaugstināšana

Eng: Warehouse in Liepaja

Research: Resistance improvement of paints and varnishes
V. Lūsis
8 Klavs Zālītis A. Korjakins Inž.pr.: Koģenerācijas elektrostacijas Rīgā

Pētn.daļa: Tērauda aizsardzība pret koroziju

Eng: Cogeneration power station in Riga

Research: Steel corrosion protection
V. Mitrofanovs

[/learn_more]

[learn_more caption=”Neklātienes darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Pjotrs Žukovs A. Korjakins Pētn.daļa: Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija D. Serdjuks
2 Andris Rentovičs P.Kara Inž.pr.: Biroja ēka Ģertrūdes ielā 30, Ventspils

Pētn.daļa: Inovatīvie siltumizolācijas materiāli.

Eng: Office Building, 30 Gertrudes Str., Ventspils

Research: Innovative Thermal Insulating Materials
M. Vilnītis

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

Rēzeknes Augstskolas 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Būvniecība”

Aizstāvēšanās

2014.06.13, plkst. 9:30, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne

[/box]

 

Dalies tālāk