PAR BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NOZARES SAKĀRTOŠANU

 
 
Pēc LBPA valdes un vairāku būvkonstrukciju projektēšanas biroju iniciatīvas 15. maijā notika aktīvāko būvkonstrukciju biroju vadošos projektētāju un vadītāju tikšanās lai diskutētu par kopējo profesionālo līmeni starp būvkonstrukciju projektētājiem, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem. Tika runāts par būvspeciālista atbildības termiņa precizēšanas iespējām likumdošanā, būvkonstrukciju projektētāju civiltiesisko apdrošināšanu u.c. Diskusijā piedalījās:
Normunds Tirāns (IG Kurbads un LBPA valde);
Gatis Vilks (BICP un LBPA valde);
Aldis Grasmanis un Valērijs Vasiļjevs (BKB);
Uldis Voiska (DWG);
Kaspars Beitāns (KasunK. Studija / a222);
Jēkabs Skrastiņš un Gatis Deņisovs (Balts un Melns);
Vladislavs Pozņaks (K Forma);
Viktors Mitrofanovs (SDG);
Artūrs Rakstiņš (ARA Intellect);
Līga Gaile (SM & G Projects, LBPA valde);
Kaspars Bondars (Jensen Consult un Arhis inženieri, LBPA valde).
Diskusijas dalībnieki vienojās, ka pirmais praktiskais solis minimālā nepieciešamā profesionālā līmeņa nodrošināšanai būtu projektētāju apņemšanās strādāt saskaņā ar LBPA profesionālā standarta LBPA-PS-001 prasībām gan darba rasējumu, gan aprēķina atskaites izstrādē.
Diskusijā izkristalizējās vairāki viedokļi, piemēram, projektētāju un arī sabiedrības interesēs ir normatīvajos aktos precizēt būvspeciālistu atbildības termiņu. Jo nozarē šobrīd valda uzskats, ka būvspeciālisti ir par savu profesionālo darbību atbildīgi līdz mūža galam, kas ir pretrunā ar civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Šis jautājums var raisīt pārpratumus, tādēļ ne tikai būvspeciālistu, bet arī visas pārējās sabiedrības interesēs ir šī jautājuma precizēšana. Pamatots ir viedoklis, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana termiņam jābūt līdzīgam ar būvspeciālistu atbildības termiņu. Solis būvprojektēšanas nosacījumu sakārtošanas pareizajā virzienā būtu tipveida projektēšanas un ar to saistītu pakalpojumu līgumu izstrāde.
LBPA valde aicina turpināt šo diskusiju šeit komentāru veidā. Katrs Jūsu viedoklis ir svarīgs, un ir ieguldījums mūsu profesionālās vides sakārtošanā!
Līga Gaile, LBPA Valdes priekšsēdētāja

Dalies tālāk