LBPA paraugprojekti un likumdošanas pētījums

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

Šī gada 28.martā LBPA organizē semināru – preses konferenci, kurā prezentēsim Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros sasniegto.

Kā nozīmīgākos projekta rezultātus, par kuriem stāstīsim sīkāk, vēlētos izcelt:

1. LBPA profesionālā standarta metodiskie materiāli – paraugprojektu apkopojumu sējums un aprēķinu atskaites piemērs, kuri izstrādāti atbilstoši LBPA Profesionālā standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” prasībām. Jau pēc Profesionālā standarta pirmās versijas publicēšanas būvindustrija norādīja – ir nepieciešams paraugs, kurš praktiski nodemonstrētu standarta prasību izpildi. Gada laikā šāds paraugprojektu apkopojums ir radīts, kļūstot par unikālu inženieru kopienas veikumu, kādam šobrīd Latvijā nav līdzīgu. LBPA cer, ka izstrādātais metodiskais materiāls kļūs par labās prakses piemēru tehnisko projektu izstrādē gan pasūtītājiem, gan pakalpojuma sniedzējiem, tādejādi ceļot visas būvniecības nozares kvalitāti.

2. Ārvalstu būvniecības likumdošanas pētījums – pētījuma ietvaros tika izvērtēta būvniecības likumdošana Lielbritānijā un Vācijā, izvērtējot to būvniecibas procesus un iesaistītās institūcijas. Kā interesantākais pētījuma rezultāts jāmin – jaunais Latvijas Būvniecības likums ir ļoti, pat pārāk līdzīgs Vācijas Bauordnungsrecht. Pārņemt ārvalstu praksi nav nekas nosodāms, tomēr kļūme ir apstāklī, ka Vācijas Bauordnungsrecht pēc hierarhijas atbilst būvnoteikumu līmenim, savukārt Latvijā tās pašas normas tiek noteiktas likuma līmenī.

 

Uz semināru aicinām projektētājus, inženierus, arhitektus, valsts institūciju pārstāvjus un citus dalībniekus, kuri ir ieinteresēti Latvijas būvniecības nozares attīstībā.

Semināra laiks un datums: 2014.03.28.

Semināra norises laiks: 12:30 – 14:30 (ierašanās un reģistrācija no 12:00)

Semināra norises vieta: Maritim Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga

Semināra dalībnieki: visi interesenti

Semināru būs iespējams noskatīties arī video tiešraidē www.lbpa.lv. LBPA aicina ierasties uz pasākumu klātienē, lai varētu iesaistīties diskusijās un satikties ar līdzīgi domājošiem būvniecības nozares pārstāvjiem.

Semināra dienas kārtība:

12.00 – 12.30 reģistrēšanās, pusdienu kafija
12.30 – 14.00 LBPA projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” rezultātu prezentācija
14.00 – 14.30 jautājumi un diskusija

 

LBPA semināri tiek veikti projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

Projekta vadītājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk