LBPA noslēdz ESF projektu

Ar 28.marta semināru noslēdzas Eiropas Sociālā fonda ietvaros atbalstītais LBPA kapacitātes stiprināšanas projekts. Uz projekta noslēguma semināru viesnīcā Maritim Park Hotel Riga bija ieradušies vairāk kā 50 klausītāji, tāpat nodrošinājām iespēju piedalīties seminārā, skatoties pasākuma tiešraidi internetā. Starp semināra dalībniekiem bija gan projekta dalībnieki, LBPA un sadarbības partneru biedri, gan arī pārstāvji no LBS (Mārtiņš Straume) un LAS (Viktors Valgums un Elīna Rožulapa), būvkonstruktori, arhitekti, projektu vadītāji, būvvalžu darvinieki, studenti un citi interesenti.

Semināra laikā tika prezentēts projekta ietvaros paveiktais, īpašu uzmanību veltot 2 veikumiem:
  1. LBPA profesionālā standarta metodiskie materiāli – paraugprojektu apkopojumu sējums un aprēķinu atskaites piemērs, kuri izstrādāti atbilstoši LBPA Profesionālā standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” prasībām. Jau pēc Profesionālā standarta pirmās versijas publicēšanas būvindustrija norādīja – ir nepieciešams paraugs, kurš praktiski demonstrētu standarta prasību izpildi. Gada laikā šāds paraugprojektu apkopojums ir radīts, kļūstot par unikālu inženieru kopienas veikumu, kādam šobrīd Latvijā nav līdzīgu. LBPA cer, ka izstrādātais metodiskais materiāls kļūs par labās prakses piemēru tehnisko projektu izstrādē gan pasūtītājiem, gan pakalpojuma sniedzējiem, tādejādi ceļot visas būvniecības nozares kvalitāti. Tāpat LBPA aicina arī citu būvniecības virzienu profesionālās organizācijas izstrādāt savas nozares profesionālo standartu.
  2. Ārvalstu būvniecības likumdošanas pētījums – pētījuma ietvaros tika izvērtēta būvniecības likumdošana Lielbritānijā un Vācijā, izvērtējot to būvniecibas procesus un iesaistītās institūcijas. Kā interesantākais pētijuma rezultāts jāmin – jaunais Latvijas Būvniecības likums ir ļoti, pat pārāk līdzīgs Vācijas Bauordnungsrecht. Pārņemt ārvalstu praksi nav nekas nosodāms, tomēr kļūme ir apstāklī, ka Vācijas Bauordnungsrecht pēc hierarhijas atbilst būvnoteikumu līmenim, savukārt Latvijā tās pašas normas tiek noteiktas likuma līmenī.

Augstāk minētie materiāli jau drīzumā būs pieejami bez maksas mūsu mājas lapā sadaļā Bibliotēka.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka semināra laikā starp runātājiem un zāli norisinājās aktīva diskusija gan saistībā ar prezentētajiem materiāliem, gan būvniecības likumdošanu, būvniecības procesā iesaistīto mijiedarbību un atbildības sadalījumu. Šis seminārs vēlreiz apstiprināja nepieciešamību pēc diskusijas starp dažādiem būvniecības procesa dalībniekiem. Mēs, LBPA, ceram, ka šī diskusija turpināsies arī nākotnē, sekmējot būvniecības nozares attīstību Latvijā.

 

LBPA semināri tiek veikti projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

Projekta vadītājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk