LBPA izslēdz biedrus

Šī gada 12.marta valdes sēdē valde lēma par 2 LBPA biedru izslēgšanu.

Pamatojoties uz paša lūgumu no LBPA tika izslēgts Andrejs Semjonovs.

Saistībā ar biedrības statūtu (punkti 21.2, 23, 13.3 un 13.6) un biedru kopsapulces lēmuma pārkāpšanu par ikgadējās biedru naudas nenomaksu no LBPA tika izslēgts Jānis Stirna.

Dalies tālāk