LBPA biedru kopsapulce

Šī gada 21.marta tiek sasaukta LBPA biedru kopsapulce, kas, atbilstoši biedrības statūtiem, jānotur vismaz reizi gadā, lai apstiprinātu biedrības gada pārskatu (pirms iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā). Tāpat, atbilstoši statūtiem, reizi gadā jāpārvēl arī biedrības valde un valdes priekšsēdētājs.

Informējam, ka divi no līdzšinējiem valdes locekļiem nākamā sasaukumā nolēmuši nekandidēt. Tas tiek darīts vairāku iemeslu dēļ – galvenokārt lai dotu iespēju iesaistīties jauniem, aktīviem cilvēkiem, kā arī, lai neradītu nevēlamu priekšstatu, ka organizācija ir dažu cilvēku instruments. Līdz ar ko visi LBPA biedri ir aicināti padomāt par savas kandidatūras izvirzīšanu valdes vēlēšanās.

Ņemot vērā, ka kopsapulces sekmīgai aizvadīšanai nepieciešams kvorums (vismaz 35 biedru pārstāvniecība), tad liels lūgums ieplānot un ierasties, vai sliktākajā gadījumā vismaz nodot savu pilnvaru un balsošanas instrukcijas kādam citam LBPA biedram, kurš plāno šo pasākumu apmeklēt.

 

Kongresa datums: 2014.03.21.

Kongresa sākums: 17:00 (ierašanās un reģistrācija no 16:30).

Kopsapulces vieta: Rīga, Āzenes iela 16, Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultāte 132.auditorija.

Kopsapulces dalībnieki: Tikai LBPA biedri un to pilnvarotās personas (pilnvaras oriģināls jāuzrāda pie reģistrācijas).

 

DARBA KĀRTĪBA:
  • Valdes priekšsēdētāja uzruna atklājot LBPA biedru kopsapulci.
  • Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana.
  • Revīzijas komisijas ziņojums (revīzijas komisija J. Orlova un K. Kostjukova sastāvā)
  • Gada pārskata apstiprināšana.
  • Valdes atskaite par paveikto.
  • Asociācijas statūtu grozījumu apspriešana un balsojums.
  • Valdes vēlēšanas.
  • Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana.
  • Jaunā valdes priekšsēdētāja uzstāšanās.
  • Biedru kopsapulces diskusija par nākamā gada uzdevumiem un mērķiem

 

Neoficiālā daļa (brīva un profesionāli draudzīga gaisotne, diskusijas, utt.).

Kongresa noslēgums: 21:00

 

Dalies tālāk