Jaunumi pēc LBPA III kongresa

2014.gada 21.martā noritēja LBPA biedru kopsapulce jeb III kongress.

 

 

 

Kongresa laikā biedru kopsapulce akceptēja vairākas izmaiņas:
  1. Kopsapulce atbalstīja valdes priekšlikumu mainīt biedrības statūtu 35.punktu, nosakot, ka valdes priekšsēdētāju ievēl valde no sava vidus, nevis biedru kopsapulce. Tāpat tika nolemts, ka viens valdes priekšsēdētājs nevar ieņemt šo amatu vairāk kā trīs reizes pēc kārtas.
  2. Biedru kopsapulce apstiprināja priekšlikumu noteikt ikgadējo biedra naudu 25 eiro apmērā. Atgādinājums visiem biedriem: lūdzu maksājot norādiet, ka tā ir biedra nauda par konkrētu gadu, piemēram, biedra nauda par 2014.gadu, nevis ziedojums. Tas ir svarīgi no grāmatvedības viedokļa.

Kā jau katru gadu, tika pārvēlēta arī biedrības valde. Pirmo gadu LBPA vēlēšanās piedalījās 8 kandidāti un sīvā cīņā valdē tika ievēlēti: Līga Gaile, Ieva Radziņa, Normunds Tirāns, Kaspars Bondars, Gatis Vilks. Biedrības līdzdibinātāji, ilggadējie valdes locekļi un iepriekšējie valdes priekšsēdētāji Gatis Počs un Mārtiņš Studers, savas kandidatūras vēlēšanās atsauca, par iemeslu minot nepieciešamību biedrības asinsritē iejaukt jaunas asinis.

Atbilstoši biedrības statūtu grozījumiem, jaunā valde sasauca pirmo valdes sēdi 2014.gada 27.martā, kur par valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēta Līga Gaile.

Kongresā bez jau iepriekš minētā tika apstiprināts arī 2013.gada pārskats, uzstājās nu jau ex-valdes priekšsēdētājs Gatis Počs, atskaitoties par 2013./2014.gadā paveikto. Pēc viņa vārdiem, gads ir bijis diezgan smags, toties daudz ir arī paveikts, kā rezultātā ievērojami augusi biedrības atpazīstamība. Kongresā tika apspriesti arī biedrības mērķi nākamajam gada un iespējamās strukturālās pārmaiņas.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA biedrs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk