Promocijas darbs aizstāvēts

Šī gada 7. februārī Līga Gaile aizstāvējusi Promocijas darbu “Režģotu vieglu torņveida konstrukciju svārstības gājēju dinamisko iedarbju rezultātā”, iegūstot inženierzinātņu doktora grādu Būvzinātnes nozarē Būvkonstrukciju apakšnozarē.

 

Līga Gaile

 

 

Sveicam !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalies tālāk