NVO un MK sadarbības memorands

Šī gada 28.februārī LBPA valdes priekšsēdētājs tikās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un kopā ar vairāku citu nevalstisko organizāciju oficiālajiem pārstāvjiem parakstīja Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memorandu.

 

 

straujuma

Tāpat Ministru prezidente Laimdota Straujuma, tiekoties ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām nevalstiskajām organizācijām, informēja, ka regulāri notiks atbildīgo dienestu, cietušo pārstāvju un NVO tikšanās saistībā ar Zolitūdes traģēdijas lietas izmeklēšanu, būvniecības procesa pilnveidošanu un citiem saistītiem jautājumiem.

 

NVO un MK sadarbības memoranda padome ir vēl viens lielisks instruments, ar kura palīdzību sabiedrība var iesaistīties valsts pārvaldes procesos, to uzlabošanā un pilnveidošanā.

 

 

Informācija par NVO un MK sadarbības memorandu.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Plašāka informācija par nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu pieejama šeit. Savukārt Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit.

[nggallery id=12]

Infografika „2013.gads sabiedrības līdzdalībā faktos un skaitļos” par līdz šim paveikto sabiedrības līdzdalībā.

 

NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana notika LBPA projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk