LBPA Profesionālais standarts

Aptuveni pirms gada tika publicēta LBPA Profesionālā standarta LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” pirmā versija. Šī gada janvārī ir pabeigts darbs pie Profesionālā standarta otrās jeb 2013.gada versijas. Jaunā un vecā standarta versijas brīvi pieejamas sadaļā Bibliotēka.

2013.gada laikā LBPA turpināja darbu pie Profesionālā standarta un metodisko materiālu izstrādes. Standarta 2013. gada versijas rediģēšanā piedalījās arī Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) projektēšanas sekcijas dalībnieki: Aldis Grasmanis, Andris Pavītols un Juris Treijs. Metodisko materiālu izstrāde turpinās Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros un projekta rezultātus plānots publiskot 2014.gada martā / aprīlī.

Ja pasūtītājs grib būt pārliecināts par saņemtā pakalpojuma kvalitāti, LBPA rekomendē:

  1. Pasūtot projektēšanas pakalpojumus, līgumā pasūtītāja specifikācijai pievienot šādas prasības:
    • Projekta dokumentācija izstrādājama atbilstoši Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas Profesionālā standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” prasībām un LR normatīvo aktu prasībām;
    • Projektētājs būvkonstrukcijas daļas rasējumus iesniedz kopā ar aprēķinu sējumu.
  2. Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta vai slēptas vienošanās, LBPA rekomendē pasūtītājiem piesaistīt neatkarīgus būvekspertus projekta ekspertīzes veikšanai, nevis pasūtīt projektu kopā ar ekspertīzi no viena un tā paša piegādātāja. Tāpat LBPA aicina pieprasīt no būveksperta galveno nesošo konstrukciju un savienojumu mezglu kontrolaprēķinus;
  3. Jau uzsāktos līgumus aicinām pabeigt izmantojot LBPA Profesionālā standarta pirmo, 2012.gada versiju. Turpretī jaunu līgumu slēgšanā aicinām atsaukties uz Profesionālā standarta 2013.gada redakciju.

Tāpat LBPA aicina arī pašus projektētājus, veicot projektēšanas darbus, brīvprātīgi lietot šo standartu pat gadījumos, ja to nepieprasa pasūtītājs.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija atgādina, ka kvalitatīvs būvprojekts ir kvalitatīvas būvniecības pamats.

 
[button link=”http://www.lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/LBPA-PS-001_2013.pdf” newwindow=”yes” color=”black”]Lejuplādēt ŠEIT [/button]
 

Dalies tālāk