LBPA mājaslapas uzlabojumi

Šī gada februārī LBPA komanda publiskoja organizācijas mājaslapas angļu un krievu valodu versijas.

Citvalodu mājaslapu versijas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vieglāku komunikāciju ar potenciālajiem citu valstu sadarbības partneriem un organizācijām, kā arī sniegtu informāciju par LBPA ārvalstu interesentiem. Lapu saturs pagaidām plānots statisks, vairāk informatīvs. Jaunie raksti pagaidām pamatā tiks ievietoti LBPA latviešu valodas versijā. Gadījumā, ja ir kādi interesenti, kuri vēlētos radīt un publicēt savus rakstus krievu vai angļu valodā, tad mēs noteikti atbalstam šādas iniciatīvas un, ja rakstu saturs tiks atzīts par atbilstošu, tie tiks publicēti attiecīgo valodu versijās ar saiti uz pamatlapu latviešu valodā.

Tāpat visu valodu versijās izveidota sadaļa Vēsture un fakti (zem sadaļas Par mums). Tāpat sadaļā Mērķi publicēti asociācijas LBPA 2013./2014.gada darbības virzieni.

LBPA mājaslapu citvalodu versijas tika izstrādātas LBPA projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk