Studentu darbu aizstāvēšana 2014.gada janvārī

Janvārī aizsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes studentiem.

 

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aistāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa janvāra garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

[box type=”shadow”]

RTU Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra

Aizstāvēšanās

2014.01.23, plkst 9:00, RTU BF, Āzenes 16/20, 224.auditorija

[/box]

[learn_more caption=”Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 23.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Inženierprojekta tēma (LV / EN) Recenzents
1 Vitalijs Pancakovs A.Korjakins Betona Parametru Ietekme uz Tiešo Stiprinājumu Kvalitāti Betonā.

Effect of Concrete Parameters on Direct Fastening Quality on Concrete
A.Sprince
2 Maksims Dzivuļskis A.Korjakins Mag.darbs:

STIKLAŠĶIEDRAS KOMPOZĪTA MATERIĀLA PIELIETOJUMS BŪVNIECĪBĀ

Inž.pr.:

Stiklašķiedras kompozīta materiāla ražošanas ēkas ar pultruzijas metodi projektēšana

Mag.thesis:

FIBERGLASS COMPOSITE MATERIALS USED IN BUILDING

Eng.project:

Fiberglass composite material manufacturing building with pultrusion method
V.Lapsa
3 Kristaps Kļaviņš A.Ūdris Maģ.darbs:

Iespiešanās pretestības noteikšanas metode:Vindzora metode – tās pielietojamība

Mag.thesis:

Penetration resistance test system: Windsor probe system and its applicability
Dr.sc.ing
Aivars Šveics

[/learn_more]

[learn_more caption=”Bakalaura darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 23.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Inženierprojekta tēma (LV / EN) Recenzents
1 Karina Kaše P.Kara Inž.pr.:

Gleznu galerija „ARS LONGA”

Pētn.d.:

Cementa pastas īpašību izpēte ar cementa daļējo aizvietojumu ar stikla pūderi

Eng:

Art gallery „ARS LONGA”

Research:

Investigation of cement paste properties with cement partial replacement with waste glass powder
Kārlis Kostjukovs
2 Madara Kraule A.Korjakins Inž.pr.:

Sporta komplekss Ādažos

Pētn.daļa:

Jumta koka-metāla kopņu racionāla izvēle

Eng:

Sports complex in Adazhi
Tomass Kidikis
3 Toms Valainis A.Korjakins Inž.pr.:

Noliktavas ēka ar palīgtelpām

Pētn.daļa:

Vieglo betonu ilgmūžības izvērtējums dzīvojamo māju būvniecībā

Project:

Storehouse building with utility rooms

Research:

Lightweight concrete durability assessment of construction of dwelling houses
Juris Noviks
4 Justine Antonova A.Korjakins Inž.pr.:

„Tirdzniecības centrs, Jelgava”

Pētn.daļa:

Esošu pagrabu hidroizolācijas ierīkošana

Eng.:

„Shopping center,Jelgava”

Research:

Existing basement waterproofing installation
Baiba Gaujēna
5 Anastasija Afanasjeva U.Lencis Inž.pr.:

„Pārtikas un ēdnīcas bloka jaunbūve Daugavpilī”

Pētn.daļa:

„Negraujošo pārbaudes metožu pielietošanas īpatnības keramisko ķieģeļu kontrolei mainīga mitruma ietekmē”

Eng.:

„Grocery unit and canteen construction project in Daugavpils”

Research:

„Special features of using non-destructive control methods for ceramic bricks under the conditions of variable moisture content”
M.Vilnītis
6 Ulvis Siliņš G. Šahmenko Projekts:

Daudzdzīvojam māja Jūrmalā

Pētn.:

Bīdes spriegumu nestspējas nodrošināšana saliekamā dzelzsbetona sienu savienojumos

English:

Project:

Multi storey apartment building in Jurmala

Research:

Capacity of shear strength in-between prefab concrete wall connections
M.ing. Jurģis Šēls
7 Maksims Suvorovs G. Šahmenko Projekts:

Biroju un ofisu 4-stāvu ēka Ogrē

Pētn.:

Pneimatiskie veidņi čaulu konstrukcijām

Project:

4-storey bureau and office building in Ogre

Research:

Pneumatic formwork for shell construction
V.A. Lapsa

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2014.01.20, plkst 10:00, RTU BF, Āzenes 16/20, 213.telpa (aktu zāle)
2014.01.27, plkst 10:00, RTU BF, Āzenes 16/20, 213.telpa (aktu zāle)

[/box]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2014.gada 20.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Kleimane Anna M. Vilnītis Gints Selderiņš Lielveikals Salaspilī

Supermarket in Salaspils
Skārda jumtu izbūves tehniskie risinājumi

Technical Solutions of Tin Roofs’ Construction
2 Vītola Undīne E. Šķēle Normunds Tirāns Zivju pieņemšanas un apstrādes termināls

Fish processing plant and logistics
Gruntsūdens svārstību ietekme uz smilšainas pamatnes nestspēju

Ground water table effect on cohesivless soil bearing capacity
3 Meiris Arnis J. Noviks Valdis Priednieks Zāģmateriālu noliktava Limbažu novadā Saplākšņa izmantošanas iespējas ēku būvniecībā
4 Striebulis Ģirts V. A. Lapsa Patricija Kara Autoostas ēka Aizkrauklē, Gaismas ielā 12A

Bus station building in Aizkraukle, Gaismas street 12A
Zaļo jumtu konstruktīvie risinājumi

Design solutions for green roofs
5 Feldmanis Mārcis V. A. Lapsa Ģirts Būmanis Paliekošo siltumizolācijas veidņu ražotne

Factory for Production the Heat Insulation Permanent Formwork
Ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas jaunākās tehnoloģijas

Advanced Technologies for the Building’s Heat Insulations Envelope
6 Zaķis Mārtiņš K. Bondars Guntars Liepiņš Ēkas rekonstrukcija par zāļu komponenšu ražotni

Reconstruction of the central heating station into a manufacturing facility of drugs
Būvniecības vibrāciju ietekme uz apkārtējo apbūvi

The impact of vibrations caused by construction works on surrounding buildings
7 Zeibots Jānis M. Vilnītis Patricija Kara Noliktava ar biroja telpām Jelgavā

Warehouse with office space in Jelgava
Krāsojamo hidroizolācijas materiālu pielietojums pagraba konstrukcijās

Fluid-applied waterproofing material use in basement constructions
8 Šavikina Jekaterina K. Bondars Aleksandrs Korjakins Slimnīcas ēkas jaunbūve

Hospital building
Porainās keramikas materiālu izstrāde

Porious ceramics material elaboration
9 Auza Krišjānis V. A. Lapsa Edijs Ramiņš Koka būvizstrādājuma ražotne Ozolniekos

Wood construction plant in Ozolnieki
Fibrobetona grīdas ražošanas ēkās – jaunāko tehnoloģiju pārskats

Fibre concrete industrial floors – latest technology overview
10 Pusaudzis Guntis V. Lūsis Uldis Lencis Tērauda ražotnes ēkas būvniecība Tērauda starpstāvu pārseguma siju salīdzinājums

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2014.gada 27.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Grīnfelds Roberts V.A. Lapsa Juris Biršs Tirdzniecības paviljona būvniecība

Market pavillion
Augsti efektīvu stiklu lietojums būvniecībā

Use of high effeciency glass in construction
2 Ostrouhova Alise K. Bondars Ģirts Vīksne Atklāta liellopu novietne ar piebūvi

Open neat-house with blocked
Plātņveida pamatu pielietošanas analīze

Plate foundation analysis
3 Paegleskalne Agnese

maģistrs
J. Noviks Anrijs Rudzis Monolīto dzelzsbetona plātņu optimizācija ar pilnā faktora eksperimentu

Optimization of Cast-in-place Concrete Slabs with Full Factor Experiment
4 Vaļevko Jurijs

maģistrs
M. Vilnītis Genādijs Šahmenko Ortoklīnika, Rīga Klimatisko apstākļu ietekme uz stikloto konstrukciju energoefektivitātes īpašībām
5 Žeimunds Andris V.A. Lapsa Leonīds Pakrastiņš Energoefektīva un ekoloģiska ģimenes māja

Energoefficient and ecological family house
Energoefektīvu māju būvniecības principi

Principles for energyefficient housebuilding
6 Lasmanis Artūrs T. Kidiks Juris Karss Sporta halle Alojā

Sports hall in Aloja
Perforēto zoboto plākšņu savienojuma sistēmas pielietošanas, ekonomiskuma un efektivitātes analīze

Application and efficiency analysis of punched metal plate joint system
7 Mūrnieks Mārtiņš V.A. Lapsa Sandis Paplavskis Slaucamo govju kūts jaunbūve

Dairy cow barn new building
Betons un betona grīdas
Concrete and concrete floor
8 Abramovs Lauris V.A. Lapsa Genādijs Šahmenko Betona sienu bloku ražotne Gulbenē, Baložu ielā 10

Concrete Wall Blocks Factory in Gulbene, Balozu street 10
Hidroziolācijas darbu jaunākās tehnoloģijas

The Newest Waterproofing Technologies
9 Kronbergs Ģirts V.A. Lapsa Guntars Šterns Saliekamā dzelzsbetona dobumoto paneļu ražotne

Precast steel reinforced concrete hollow-core slab production plant
Fibrobetona čaulu tehnoloģijas

Fiber reinforced concrete shell technologies
10 Plešiņecs Māris M. Vilnītis Uldis Lencis Būvmateriālu noliktava Limbažos

Construction material warehause in Limbazi
Būvmateriālu noliktava Limbažos

Construction material warehause in Limbazi
11 Blumbergs Raido M. Vilnītis Jānis Kazjonovs Noliktavas ēka, Ventspilī

Warehouse building in Ventspils
Energoefektivitāte ēku būvniecībā

Energy efficiency in buildings

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2014.01.23, plkst 10:00, RTU BF, Āzenes 16/20, 326.auditorija

[/box]

[learn_more caption=”Profesionāla maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 23.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Inženierprojekta tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Atis Dandens Līmētu plānsieniņu koka siju darbības analīze

(Analysis of behavior of glued thin-webbed timber beams)
Doc. I.Mieriņš Doc. G.Šahmenko
2 Andris Eizenbergs Augstceltņu raksturīgo konstruktīvo shēmu dinamiskā analīze

(Dynamic analysis of typical structural systems of high – rise building)
Doc. L.Gaile Doc. A.Skudra
3 Daiga Aumeistere Saliekamas čaulas konstrukcijas

(Prefabricated shell structures)
Prof. L.Pakrastiņš M.sc.ing. P.Akišins
4 Olga Mihailova Nemetāliskā stiegrojuma un betona saistes analīze

(Bond analysis between non-metal reinforcement and concrete)
Prof. L.Pakrastiņš M.sc.ing. P.Akišins

[/learn_more]

[learn_more caption=”Profesionāla bakalaura un inženniera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 23.janvārī” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Inženierprojekta tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Ludmila Māsāne Bakalaura darbs:

Tēraudbetona kompozīta siju robežstāvokļu analīze

Failure modes analysis of composite beams

Inženierprojekts:

Monolīta dzelzsbetona dzīvojamā ēka

Cast in-place concrete residential building
Doc. L.Gaile M.sc.ing. U.Lencis
2 Klāvs Pirtnieks Bakalaura darbs:

Koksnes deformācijas īslaicīgā un ilgstošā slogojumā

Short and long-term deformations of timber structures

Inženierprojekts:

Universāla liellaiduma halle ar arkveida koka pārsegumu

Universal long-span hall with arched wooden slab
Doc. I.Mieriņš Doc. M.Vilnītis
3 Pēteris Galoburda Bakalaura darbs:

Ierobežota augstuma pārseguma konkurētspējas novērtējums Latvijas tirgū.

Competitiveness of limited height slabs in the market of Latvia

Inženierprojekts:

Biroja ēka

Office building
M.sc.ing. M.Apsītis M.sc.ing. K.Kurtišs
4 Ilona Učelniece Bakalaura darbs:

Tērauda jumta nesošo elementu darbības analīze

Behavior’s analyze of steel roofs load bearing members

Inženierprojekts:

Daudzfunkcionāla sabiedriska ēka

Multipurpose civil building
Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. Ģ.Būmanis
5 Kārlis Ķesteris Bakalaura darbs:

Kombinēta iekārta pārseguma racionāla konstruktīva risinājuma pamatojums

Rational structural solutions for combined suspended roof

Inženierprojekts:

Tirgus paviljons ar tērauda karkasu

Market hall with steel framework
Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. J.Kazjonovs
6 Kristīne Jēkabsone Bakalaura darbs:

Savienojumu tipa izvēle dažāda veida koka konstrukcijām

Choice of connection’s type for several structures

Inženierprojekts:

Rūpnieciska tipa ēka ar koka karkasu

Industrial building with timber framework
Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. U.Lencis
7 Mārtiņš Zavickis Bakalaura darbs:

Ar oglekļa lentām pastiprinātu dzelzsbetona konstrukciju analīze

Analysis of reinforced concrete structures externally strengthened with CFRP strips)

Inženierprojekts:

Privātmāja Baltezerā

Mansion in Baltezers
Prof. L.Pakrastiņš M.sc.ing. E.Šķēle
8 Aļesja Žukovska -Kečadži Bakalaura darbs:

Aprēķina un konstruktīvo prasību analīze stiegrbetona sienu elementos

Design and structural requirements of reinforced concrete wall elements

Inženierprojekts:

Daudzstāvu biroja ēka Rīgā

Multistory office building in Riga
M.sc.ing. V.Mitrofanovs M.sc.ing. A.Kovaļovs
9 Zane Deimante Bakalaura darbs:

Tērauda cauruļkopņu mezglu aprēķina iespējas pēc eironormām

Design possibilities of steel pipe truss joints according to Eurocode

Inženierprojekts:

Tirdzniecības centrs ar nesošām tērauda konstrukcijām

Supermarket with steel load–bearing structures
Prof. R.Ozoliņš M.sc.ing. K.Kostjukovs
10 Sarma Kārkle Bakalaura darbs:

Kombinēta vanšu pārseguma mezglu konstruktīvā risinājuma izvēle

Structural solution for combined cable roof’s joints

Inženierprojekts:

Izstāžu paviljons

Exhibition hall
Prof. D.Serdjuks Doc. A.Ūdris
11 Oksana Greidāne Bakalaura darbs:

Līmētas koka sijas nestspējas analīze, ievērtējot vērpes momenta ietekmi

Glued timber beam load-bearing capacity analyze with taking into account influence of torsional moment

Inženierprojekts:

Izstāžu paviljons ar koka karkasu

Timber framework exhibition hall
Prof. D.Serdjuks Dr.sc.ing. A.Baikovs
12 Jānis Mūrnieks Bakalaura darbs:

Koka kupola nesošo elementu darbības analīze

Behaviour analyze of timber dome’s load bearing elements

Inženierprojekts:

Izstāžu paviljons

Exhibition hall

Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. E.Labans

[/learn_more]

 

Dalies tālāk