Promocijas darba aizstāvēšana

 

2014.gada 7.februārī plkst. 14.15 notiks RTU Promocijas padomes P-06 atklātā sēde RTU Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16/20, promocijas darbu aizstāvēs LĪGA GAILE.

Promocijas darba tēma: “Dynamic response of light-weight lattice towers to human induced loads” (“Režģotu vieglu torņveida konstrukciju svārstības gājēju dinamisko iedarbju iespaidā”).

 

Recenzenti:
profesors, Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis (Rīgas Tehniskā universitāte);
asociētais profesors, Dr. sc. ing. Darius Bačinskas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte);

profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un internetā RTU mājaslapā šeit.

Dalies tālāk