Atskats uz likumdošanas un fondu semināriem

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) ar Sabiedrības integrācijas fonda nevalstisko organizāciju atbalsta programmas atbalstu 2013.gada nogalē organizēja vairākas apmācības un darbnīcas par Latvijas un ES likumdošanu un legālā lobija iespējām Latvijā, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu.

Šajā rakstā piedāvājam atskatu uz aizritējušajiem semināriem.

 

Apmācība par LR un ES likumdošanu, plānošanas dokumentiem un legālā lobija iespējām (2013.gada 28.novembris).

Apmācības saturs: LR normatīvie akti, to hierarhija, vispārīgie tiesību principi, administratīvais process iestādē, ES tiesību aktu piemērošana Latvijā, starptautisko tiesību normu piemērošana, Latvijas nacionālo tehnisko noteikumu saskaņošana, legālais lobijs un tā attīstība Latvijā un ES institūcijās.


 

Lektors: Edgars Korčagins, LR Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktors

 

Apmācība par ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu (2013.gada 5.decembris)

Apmācības saturs: ES projektu vadība: projekta iesnieguma izstrāde un vadība. Riski ES projektu vadībā. Pieejamais ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējums biedrībām un nodibinājumiem (gan 2007. – 2013., gan 2004. – 2020. plānošanas periods).


 

Lektors: Ilona Grodska, Neatkarīga projektu konsultante – eksperte

 

Darbnīca par rīcības plāna izstrādi projektā iesaistītajām organizācijām ārvalstu finanšu līdzekļu apgūšanai (2013.gada 10.decembris)

Praktisks darbs darba grupā projektu ideju izstrādei projekta īstenotāja biedriem un projekta partneriem un atbilstoša finanšu intrumenta analīze. Apkopojuma izstrāde grupā.

 

Moderators: Ilona Grodska, Neatkarīga projektu konsultante – eksperte

 

LBPA semināri tiek veikti projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk