Uzrunā inženierus caur LBPA

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) ir izstrādājusi notikumu kalendāru, kurš 2013.gada tika ievietots LBPA interneta vietnē. Notikumu kalendārs ļaus visiem LBPA biedriem un citiem interesentiem pastāvīgi sekot līdzi aktualitātēm (semināri, konferences, kursi un citi pasākumi) un jau laicīgi ieplānot savu dalību sev interesējošos notikumos.

Jau novembrī notikumu kalendārā pieejama informācija gandrīz 10 dažādiem būvkonstrukciju projektētājiem saistošiem notikumiem.

Notikumu kalendārs dos iespēju būvkonstrukciju projektētājus un būvniecības nozares speciālistus efektīvāk iesaistīt sabiedriskās aktivitātēs un sadarboties ar publiskos sektoru.

Kā lielisks piemērs tam kalpo sadarbība starp LR Ekonomikas ministriju (EM), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un LBPA Eirokodeksu semināru organizēšanā. Pateicoties LBPA izstrādātajam notikumu kalendāram un LBPA pieejamajām IT tehnoloģijām, LBPA nodrošināja iespēju pieteikties EM un RTU rīkotajiem Eirokodeksu semināriem. Reģistrācija semināriem notika elektroniski un bez maksas LBPA mājaslapā. Jāpiebilst, ka semināriem pieteicies ļoti liels apmeklētāju skaits.

Lai arī turpmāk nodrošinātu tikpat efektīvu sadarbību starp būvniecības procesā iesaistītajām institūcijām, LBPA aicina arī citas valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus izziņot savus pasākumus ar LBPA mājaslapas starpniecību.

LBPA notikumu kalendāra izstrāde un uzturēšana tiek veikta projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Sertificēts būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk