Būvkonstrukciju projekta noformēšanas metodiskie materiāli

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

2013.gada vasarā LBPA darba grupa ar Sabiedrības integrācijas fonda projekta atbalstu uzsāka LBPA Profesionālā standarta projekta otro posmu, kura ietvaros tiek izstrādāti standartu ilustrējošie metodiskie materiāli – praktiskie piemēri būvkonstrukciju projekta grafiskās daļas un aprēķina sējuma sastāvam un noformēšanai.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti šādi metodiskie materiāli:
  • Aprēķina sējuma paraugs.
  • Tehniskā projekta darba rasējumu un detalizēto darba rasējumu paraugu sējums ar tipisko (standartā minēto) konstrukciju rasējumiem (monolītais dzelzsbetons, monolītais dzelzsbetons ar tēraudbetona elementiem, tērauda konstrukcijas, saliekamais dzelzsbetons, pāļu pamati, seklie pamati, atbalstsiena).

Šis materiāls praktiski ilustrēs tās prasības, kuras izvirzītas Profesionālajā standartā, un kā informatīvs un ilustratīvs materiāls būs noderīgs ne tikai izglītības iestādēm, bet arī būvniecības nozares jaunajiem speciālistiem. Šie materiāli sniegs priekšstatu arī pasūtītājiem un citiem būvniecības nozares dalībniekiem par to, kā ir jāizskatās kvalitatīvi izstrādāta projekta būvkonstrukciju sadaļai. Īpašu interesi par topošajiem metodiskajiem materiāliem izrāda tieši ar būvniecību saistītās mācību iestādes, kuras to varēs lietot mācību procesā, sniedzot studentiem priekšstatu par Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares standartu.

Metodisko materiālu izstrādē iesaistīts plašs nozares speciālistu loks – praktizējošie projektētāji, saliekamā dzelzsbetona rūpnīcu darbinieki un RTU mācībspēki. Tāpat kā pats Profesionālais standarts, arī metodiskie materiāli būs brīvi pieejami lejupielādei LBPA mājaslapā.

Šā gada pavasarī un vasarā standarta autori kopā ar Latvijas Būvinženieru savienības projektēšanas sekcijas speciālistiem papildus metodisko materiālu izstrādei veica Profesionālā standarta pirmās versijas apspriešanu un papildināšanu. Standarta nākamā versija tiks publicēta 2014.gada sākumā. Atgādinām, ka priekšlikumi standarta papildināšanai ir iesniedzami standarta grupas vadītājam Normundam Tirānam (kontaktus skatīt valdes sadaļā).

Metodisko materiālu izstrāde tiek veikta projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Sertificēts būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk