LBPA uzsāk organizācijas vadības sistēmas ieviešanu

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

Pēc divu mēnešu darba un diskusijām, LBPA nodod biedru apspriešanai organizācijas vadības rokasgrāmatas pirmo versiju. Visi LBPA biedri aicināti izteikt savus komentārus un ierosinājumus, tos nosūtot uz e-pastu lbpa@lbpa.lv līdz š.g. 1.augustam.

Organizācijas vadības rokasgrāmata izstrādāta ar mērķi:
  1. Uzlabot LBPA organizatorisko struktūru, tādējādi paaugstinot asociācijas kapacitāti un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  2. Sniegt praktisku informāciju katram esošam un jaunam LBPA biedram par organizācijas mērķiem, uzdevumiem, funkcijām un to izpildi, kā arī atbildīgajām organizācijas personām un būtiskākajiem procesiem.

LBPA organizācijas rokasgrāmata izstrādāta, ņemot vērā LBPA specifiku, vienlaikus balstot to uz ISO 9001 kvalitātes standarta pamatprincipiem, izvairoties no lieku un „birokrātisku” procedūru aprakstiem.

LBPA organizācijas rokasgrāmata izstrādāta projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Rokasgrāmmatu variet lejuplādēt šeit, vai arī iepazīties ar to zemāk.

[learn_more caption=”Skatīt LBPA OVS rokasgrāmatu” state=”close”]

[/learn_more]

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Sertificēts būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk