Studentu darbu aizstāvēšana vasaras sesijā

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes un LLU Lauku inženieru fakultātes studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aistāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 

[box type=”shadow”]

LLU Lauku inženieru fakultāte

Aizstāvēšanās

2013.06.06, plkst 9:00, Akadēmijas iela 19, Jelgava, telpa 117.

[/box]

 

[box type=”shadow”]

RTU Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa

Aizstāvēšanās

2013.06.17, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa 224.
2013.06.18, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa 224.

[/box]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 17.jūnijā, diplomandi” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Viktors Magone Inž.projekts: Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Valkā

Pētn. Dzelzsbetona ēku konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu

Eng: Multi–storey apartment building in Valka
A.Korjakins K. Kostjukovs
2 Ivans Talānovs Inž.pr. Biroju komplekss Mārupē

Pētn. Monolīto dzelzsbetona plātņu optimizācija

Eng: Office complex in Marupe
A.Korjakins Vadims Goremikins
3 Māris Ārais Inž.projekts: Remontdarbnīca ar autoskolu Alūksnē.

Pētn. Celtniecības plēvju izmantošana ēku būvniecībā un to efektivitātes pamatojums

Eng: Repair shop with driving school in Aluksne
A.Korjakins Baiba Gaujēna
4 Darja Pancakova Inž.projekts: Biroju ēkas piebūve Rīgā. Tērauda konstrukciju karkass.

Pētn. Tērauda konstrukciju siltumizolācija ar aerogēla izolācijas materiāliem

Eng: Office building of outbuilding in Riga. Steel structure frame
A.Korjakins Vadims Goremikins
5 Alise Zarāne Inž.pr.: Krāsoto betona seguma bloku izgatavošanas ražotne

Pētn.d.: Krāsaini konstruktīvie betoni

Eng: Factory of Colored Concrete Paving Blocks
A.Korjakins T.Kidiks

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 17.jūnijā, maģistranti” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Jānis Berķis Nanosistēmu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē

Eng: Nanosystem development and use in building material industry
A.Korjakins J.Noviks
2 Māris Šinka Hidrauliskie kaļķi no vietējas izcelsmes izejvielām

Eng: Hydraulic lime from locally available materials
G. Šahmenko V.A. Lapsa
3 Alvis Šāvelis Dabisko šķiedru kompozītu siltumizolācijas materiālu īpašību izpēte

Eng: Research of natural fiber composite thermal insulation material propeties
G. Šahmenko V.A. Lapsa
4 Olga Stupele Energoefektīva esošo daudzdzīvokļu ēku renovācija ar mērķi sasniegt zema patēriņa ēku prasības

Eng: Energy efficient renovation of existing multi-family residential buildings with purpose to achieve low energy building requirements
A.Korjakins M. Vilnītis
5 Juris Barkāns Ternārās cementējošo materiālu sistēmas

Eng: Ternary cementitious material systems
D. Bajāre J. Noviks
6 Eva Namsone Efektīva siltumizolācija no dažādu komponentu pildvielām

Eng: Effective heat insulation material made of multiple aggregate
G. Šahmenko M. Vilnītis
7 Ģirts Būmanis Ilgtspējīga vieglbetona izveide, izmantojot porizētas stikla pildvielas

Eng: Sustainable development of lightweight concrete based on foam glass granules
D. Bajāre V.A. Lapsa
8 Rihards Roziņš Saplākšņa kārtaino paneļu ar profilētu masīvkoka serdi produktu un projektēšanas vadlīniju izstrāde un eksperimentāla validācija

Eng: Development of plywood sandwich panel product with profilated solid wood core product and validation of design guidelines
K. Kalniņš dr. Kaspars Zudrags
9 Jānis Kazjonovs Fāžu maiņas materiālu simulācijas modeļu analīze Latvijas klimatiskajos apstākļos

Eng: Analysis of simulation models of phase change materials in buildings in Latvia climate conditions
D.Bajāre J.Noviks
10 Vaclavs Stankevičs Siltumatstarojošo termoizolācijas materiālu izmantošanas iespēju izpēte

Eng: Research and study of possibilities for using reflective thermal insulation
G. Šahmenko Andris Vulāns
11 Romans Senitagoja Ģeotehniskā radiolokācijas zondēšanas datu interpretācija

Eng: Geotechnical Ground Penetrating Radar sounding data interpretation
A. Korjakins Vjačeslavs Žilinskis
12 Juris Redzobs Termoapstrādes ietekme uz koksnes īpašībām

Eng: Thermothreatment influence on wood characteristics
J.Biršs V.Mironovs
13 Evija Jakuboviča Pašatjaunojošais betons

Eng: Self healing concrete
A.Korjakins V.A. Laps
14 Arnis Saliņš Porainas keramikas iegūšana

Eng: Producing of porous ceramics
A.Korjakins V.Mironovs

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 18.jūnijā, diplomandi” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Aleksandrs Samoškins Inž.pr.: Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Baltezerā

Pētn.:Optimālā risinājuma izvēle esošo ēku pamatu pastiprināšanai

Eng: Apartment house in Baltezers
A.Korjakins V. Mitrofanovs
2 Aleksandrs Jarovojs Inž.pr. Siltumnīcas kompleksa projektēšana Jelgavas novadā

Pētn. Siltumnīcas konstrukciju efektivitātes optimizēšana

Eng: Design of the greenhose complex in Jelgava district
A.Korjakins B. Gaujēna
3 Edgars Lapiņš Saimniecības preču noliktava, birojs Jūrmalā

Pētn. Parketa seguma uz koka gulšņiem balstīta sporta grīda

Eng: Household goods warehouse, office in Jurmala
U.Lencis J.Biršs J.Noviks
4 Antons Balbatuns Bērnudārzs Ulbrokaa ielā 2a, Rīgā

Pētn. Otrreizēji pārstrādādāta betona ar samazināto cementa daudzumu izmantošana būvniecībā

Eng: Kingergarten 2a Ulbroka street, Riga
P. Kara B. Gaujēna
5 Jana Lipska Garkalnes pamatskolas rekonstrukcija – aktu zāles izbūve

Pētn.: Guļbūves ēku siltināšana, to ietekmējošie faktori

Eng: Reconstruction of elementary school in Garkalne – refitting of assembly hall
A.Ūdris T.Kidiks
6 Valerijs Kuračs Septiņstāvu biroju ēka Rīgā

Pētn.: Pāļu pamatu konstrukciju optimāla izvēle

Eng: Seven-storey Office building in Riga
A.Korjakins K. Kostjukovs

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 18.jūnijā, maģistranti” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Matīss Šutinis Nanomodoficētie augstu īpašību betoni

Eng: nano-modified performance concrete
G.Šahmenko Jānis Justs
2 Andrejs Lisovenko Fibras ietekme uz augstās stiprības un īpaši augstās stiprības betona spiedes stiprību

Eng: The effect of fibers in composite compression strength at High Performance Concrete and Ultra Performance Concrete
G.Šahmenko A.Baikovs
3 Jānis Breidaks Esošu ēku koka pamatu degradācijas analīze

Eng: An existing building wooden foundation degradation analysis
K. Bondars L.Pakrastiņš
4 Anna Sosnovska Cementa kompozītas saistvielas ietekme uz betona hidratācijas procesiem

Eng: Cement composite binder effect to the concrete hydration process
G.Šahmenko Jānis Justs
5 Baiba Galviņa Naglotu koka kopņu optimāla pielietojuma analīze

Eng: Optimal usage analysis of plank wooden trusses with nail connections
A.Korjakins V.Goremikins
6 Agita Vestmane Tērauda kolonnu nestspēja centriskā un ekscentriskā spiedē

Eng: Load-bearing capacity of steel columns in centric and eccentric compression
A.Korjakins V. Lūsis
7 Ieva Lejiņa Hidrofīlo būvmateriālu analīze

Eng: Analysis of hydrophilic building materials
Juris Biršs M.Vilnītis
8 Vija Linkeviča Hidroizolācijas materiāla „Penetron” ietekme uz betona salizturību un stiprību

Eng: Effect of waterproofing material „Penetron”on frost resistance and properties of concrete
U. Lencis M.Vilnītis
9 Oskars Saliņš Saplākšņa sendvičpaneļu ar ribotu serdi projektēšana un eksperimentāla validācija

Eng: Plywood sanwich panels with a ribbed core design and experimental validation
K. Kalniņš Kaspars Zudrags

[/learn_more]

[box type=”shadow”]

RTU Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2013.06.10, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa Sēžu zāle
2013.06.13, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa Sēžu zāle
2013.06.17, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa Sēžu zāle

[/box]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 10.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta ēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Jonins Pēteris Juris Noviks Aleksandrs Korjakins Daudzdzīvokļu ēkas būvniecība Rīgā, Āraišu ielā Konstrukciju pastiprināšana pirms mansarda izbūves
2 Jānis Krilovs V.Lūsis Uldis Lencis Sporta halles būvniecība Alūksnē

Construction of sports hall in Aluksne
Metāla paliekošie veidņi un to attīstība

Steel permanent formwork and their development
3 Viesturs Benefelds M. Vilnītis Nikolajs Toropovs Graudu apstrādes komplekss, Bauskas novads Iekštelpu remonta darbu tehnoloģiskie procesi
4 Viktors Kuzmičs M. Vilnītis Juris Karss Peldbaseins, Rīgā Baseina konstrukcijas progresīvas būvniecības metodes
5 Klints Kristaps V.Ā. Lapsa Līga Upeniece Skolas rekonstrukcija ar sporta zāles piebūvi

The school reconstruction with gymnasium extension
Ēku siltināšanas jaunākās tehnoloģijas

The latest techologies for building heat insulation
6 Kristaps Eglājs M. Vilnītis Lauris Zaharāns Vairumtirdzniecības ēka, Rīga

Wholesale building in Riga
Grīdu seguma materiālu remonts un nomaiņa

Floor covering material repair and replacement
7 Edgars Saušs M. Vilnītis Jānis Ābele Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja, Rīga

Apartment house in Kuldīgas street 45B
Monolīto dobto pārsegumu montāža

Biaxial hollow reinforced concrete slab erections techniques
8 Ķibers Krišjānis Šķēle Edmunds Vīksne Ģirts Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija par viesu namu

Develop reconstruction 001 of two residental apartment building into a guest house
Pamatnes deformāciju pētījums zem relatīvi lielām elastīgām plātnēm

Soil deformation under relatively big raft foundation
9 Kristaps Žvīgulis M. Vilnītis Patricija Kara Mazstāvu daudzdzīvokļu māja, Līči, Rīgas rajons

Apartment building, Rigas district, Lici
Kapara jumtu mezglu montāžas tehnoloģija

Construction technology of copper roofs

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 13.jūnijā” state=”close”]

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Lukašonoks Arturs V.Ā. Lapsa Jānis Šiliņš Augstas stiprības fibrobetonu deformatīvās īpašības

Strain properties of high stength fiber concretes
2 Dainis Gelbergs V.Lūsis Juris Biršs Koka paneļu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāte ēku būvniecībā

Efficiency of application of wood panelling technology in the construction of buildings
3 Zalkovskis Kaspars Baiba Gaujēna Anatolijs Borodiņecs Gaiscaurlaidības ietekmes izpēte uz telpas mikroklimatu.

Analysis of air permeability effect on indoor climate
4 Aivars Džeriņš Sanita Rubene Aldis Grasmanis Betona spiedes stiprības noteikšana būvlaukuma apstākļos, testējot konstrukcijas ar nesagraujošām pārbaužu metodēm

Measurement of concrete compression strenght by application of non destructive test methods on construction site
5 Aivars Matīss Sanita Rubene Aldis Grasmanis Pēcspriegtā dzelzsbetona pārsegumu pielietojuma efektivitāte Latvijas būvniecības tirgus apstākļos

The efficiency of post stressed reinforced concrete slab usage in conditions of Latvian construction market
6 Bārda Edgars Baiba Gaujēna Juris Biršs Siltuma plūsmas analīze caur norobežojošajām konstrukcijām.

Analysis of heat flow through the enclosing structures.
7 Mārtiņš Dadzītis M.Vilnītis Kārlis Kostjukovs Termisko neregularitāšu pētījumi koka karkasa ēku ārsienu konstrukcijās

Research of thermal irregularities in external wall structures of timber frame building
8 Ilgvars Štāls V.Lūsis Diāna Bajāre Fibrbetona čaulu izgatavošanas tehnoloģija pielietojot augstas elastības pneimatiskos veidņus ar maināmu pacēlumu

Fibrous concrete shell manufacturing technology using the high flexibility of pneumatic formwork with adjustable elevation
9 Rūta Jansone V.Lūsis Diāna Bajāre Stiklašķiedru orientācijas ietekme uz fibrobetona stiprību

Fiber orientation effect on glass fiber reinforced concrete strength
10 Gunārs Dardets M.Vilnītis Pauls Ragainis Pēc spriegojuma ietekme uz betona stiprību tā cietēšanas laikā

Post tension effects on concrete strength during the solidification
11 Jānis Veldrums Jānis Kreicburgs Līga Upeniece Dzelzsbetona ieliekamo detaļu aprēķins un tipveida variantu izstrāde.

Design of reinforced concrete embeded items and elaboration of unified solutions
12 Vadims Jegorovs Viktors Mironovs Juris Biršs Buldozera mehanizācija un praktiska pielietošana zemes darbos Latvijas apstākļos

Bulldozer mechanization and their practical use in earthworks Latvian conditions
13 Aleksejs Kudesovs Jānis Kreicburgs Diāna Bajāre Bezdībeļu fasāžu siltināšanas sistēmas ar putu polistirolu: efektivitāte un šķērsļi to izmantošanai Latvijā

Anchorless polystyrene foam insulation systems for facades: efficiency and challenges for usability in Latvia
14 Aigars Baumanis V.Lūsis Aleksandrs Korjakins Ultraplāno šķidro keramisko siltumatstarojošo materiālu pielietošana būvniecībā

Ultra-thin liquid ceramic heat reflective materials in the construction
15 Arūns Dronsutis V.Lūsis Uldis Lencis Monolītas bezsiju pārseguma plātnes caurspiešanas pretestības palielināšana ar fibrostiegrojumu

Strengthening of concrete flat slab against punching shear using fiber reinforcement
16 Juris Krieviņš M.Vilnītis Juris Biršs Siltināto fasāžu ārējā apmetuma materiāla optimizācija

Optimization of coating material for external walls insulation
17 Sergejs Puzirevskis Viktors Mironovs V. Zemčenkovs Smagais betons un tā pielietošana

Heavy weight concrete and it’s usage
18 Jevgeņijs Trojanovskis Viktors Mironovs V. Zemčenkovs Sitien-impulsa tehnoloģiju izmantošanas iespējas celtniecības materiālu ražošanā

Shock-pulse technology and the possibility of its use for the production of building materials
19 Jānis Breidaks Kaspars Bondars Leonīds Pakrastiņš Esošu ēku koka pamatu degradācijas analīze

An existing building wooden foundation degradation analysis

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 17.jūnijā” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Mārtiņš Lucāns Inž.projekts: Baznīcas ēka

Church building

Pētn.: Grunts sāniskā spiediena uz atbalstsienas noteikšanas metožu salīdzinājums

Comparison of Lateral Earth Pressure Determination Methods
Šķēle Edmunds Anrijs Rudzis
2 Dmitrijs Zinkevičs Inž.projekts: Biroju ēka, Jūrmalā

Pētn.: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas montāžas darbu tehnoloģija
M. Vilnītis Genādijs Šahmenko
3 Aņisimovs Ritvars Inž.projekts: Izstāžu zāle Saulkrastos

Exhibition hall in Saulkrasti

Pētn.: Grunšu un nogāžu stiegrošanas tehnoloģiju analītisks pārskats

Analytic rewiew of soils and slopes reiforcement techologies
V.Ā. Lapsa Patricija Kara
4 Māris Bērziņš Inž.projekts: Trīsstāvu ēka ar mansarda izbūvi.

A three-story building with a mansard

Pētn.: Fasāžu apzaļumošana

Green walls
V.Lūsis Nikolajs Toropovs
5 Aivars Smilga nž.projekts: Dzīvojamās ēkas bēniņu stāva rekonstrukcija rīgā, katoļu ielā 15

Apartment building attic reconstruction in riga, katoļu street 15.

Pētn.: Salmu mājas

Straw buildings
T.Kidiks Genādijs Šahmenko
6 Linda Zustrene Inž.projekts: Lielveikals Jelgavā

Supermarket in Jelgava

Pētn.: Jumta seguma remonts un nomaiņa

Roofing repair and replacement
M. Vilnītis Līga Upeniece
7 Mārtiņš Strautiņš Inž.projekts: Administratīvā ēka, Rīgā

Administrative building in Riga

Pētn.: Sendvičtipa paneļu norobežojošo konstrukciju montāžas tehnoloģija

Sandwich panel building envelope assembly technology
M. Vilnītis Patricija Kara
8 Edgars Viļumsons Inž.projekts: Veterinār klīnikas būvniecība Liepājā

Veterinary clinics construction in Liepaja

Pētn.: Enerģētiski pasīvās mājas

Passive houses
V.Lūsis Nikolajs Toropovs
9 Anete Adamsone Inž.projekts: Multifunkcionāls sporta centrs, Kocēnu novads

Multifunctional sports building in Koceni

Pētn.: Pārseguma konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi

Technical solutions of strengthening of the covering constructions
M. Vilnītis Genādijs Šahmenko
10 Arnavs Māris Inž.projekts: Augļu pirmapstrādes un uzglabāšanas ēkas jaunbūve

Pētn.: Termogrāfiskie pētījumi ēku ārējās norobežojošās konstrukcijās
Juris Noviks Kārlis Kostjukovs
11 Aleksejs Kudesovs Pētn.: Bezdībeļu fasāžu siltināšanas sistēmas ar putu polistirolu: efektivitāte un šķērsļi to izmantošanai Latvijā

Anchorless polystyrene foam insulation systems for facades: efficiency and challenges for usability in Latvia
Jānis Kreicburgs Diāna Bajāre

[/learn_more]

[box type=”shadow”]

RTU Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2013.06.13, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa 326.
2013.06.18, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, telpa 326.

[/box]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 13.jūnijā” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Aivars Vilguts Perforēto tēraudu siju nestspējas analīze

(Load bearing capacity analyze of steel beams with perforated web)

Oranžērija ar tērauda karkasu

(Hothouse with steel framework)
prof. D.Serdjuks G.Šahmenko
2 Nataļja Kaļnova Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa racionālo parametru risinājumi

(Solutions of rational parameters of steel framework for one storey industrial building)

Vienstāva ražošanas ēka ar tērauda karkasu

(One storey industrial building with steel framework)
prof. D.Serdjuks E.Šķēle
3 Jevgeņijs Gusevs (nekl.) Tērauda pārseguma racionāla konstruktīva risinājuma pamatojums

(Basis of roof’s rational structural solutions)

Lielveikals ar tērauda karkasu

(Supermarket with steel framework)
Prof. D.Serdjuks L.Tirāns
4 Zanda Sīle Augstas dinamiskas slodzes ietekmes pētīšana uz betona īpašībām ar Kolskija stieni

(Research of influence of high dynamic loading on behaviour of concrete with Kolsky bar)

Siltummaiņu ražotnes ēka Salaspilī

(Heat exchanger manufacture in Salaspils)
Prof. A.Korjakins K.Bondars
5 Vladislavs Strazds Šķērsgriezuma parametru ietekme uz tērauda karkasa uzvedību

(Investigation of cross-section’s parameters influence on the behaviors of steel framework)
prof. D.Serdjuks J.Biršs
6 Olga Blaževiča Juhņeviča Kombinēta vanšu pārseguma galveno nesošo elementu darbības analīze

(Behaviors analyze of main load-bearing elements combined roof)
prof. D.Serdjuks A.Skudra
7 Agnis Zurkovs Salikta šķērsgriezuma koka sijas ar padevīgām saitēm

Composite section timber beams with compliant connections
Doc. I.Mieriņš G.Šahmenko
8 Jānis Mētra Tēraudbetona siju efektivitātes analīze

(Analysis of composite concrete beam effectiveness)
prof. R.Ozoliņš P.Kara
9 Kārlis Kaukulis Jumta pārseguma garenvirziena saišu kopņu efektivitātes analīze

(Analysis of effectiveness of roofs longitudinal bracing trusses)
prof. R.Ozoliņš U.Lencis
10 Juris Lapsiņš Vēja pulsāciju radītu noguruma īpašību novērtēšana tērauda konstrukciju projektēšanā

(Wind induced fatigue estimation in steel structure design)
Dr.sc.ing. K.Kalniņš K.Bondars
11 Jeļena Ovčiņņikova Stingas ķēdes darbības analīze iekārtajām konstrukcijām

(The analysis of rigid chain’s behavior in suspension structures
prof. D.Serdjuks

V.Goremikins
U.Lencis
12 Staņislavs Drazņins Spiesti – liektu tērauda elementu nestspējas izpēte

(Investigation of load bearing capacity of steel members subjected to compression with the bending)
Prof. D.Serdjuks A.Korjakins
13 Diāna Momota Hibrīdas kompozītas troses darbības analīze

(The analysis of hybrid composite cables behavior)
prof. D.Serdjuks

Dr.sc.ing. V.Goremikins
M.Apsītis
14 Ģirts Frolovs Mainīga stinguma slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racionālu šķiedru orientāciju

(Variable stiffness layered wooden composite with rational fibre orientation)
Dr.sc.ing. J.Šliseris F.Bulavs

[/learn_more]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 18.jūnijā” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Mārtiņš Matīss Saliktas tērauda pārseguma sijas nestspējas palielinājuma analīze

(Analyze of load bearing capacity increase of steel roof, built-up beams)
prof. D.Serdjuks E.Skuķis
2 Aigars Mežsargs Koka šķērsrāmja optimālo parametru izvēle

(Choice of optimal parameters for timber frame)

Lopu ferma ar nesošām koka konstrukcijām

(Cow’s farm with timber load – bearing structures)
Prof. D.Serdjuks P.Akišins
3 Kristaps Šterns Piemērota grunts materiāla modeļa izvēle grunts atbalsta konstrukciju aprēķinā

(Appropriate soil material model for soil retaining structures calculation)
Prof. K.Bondars J.Marnauza
4 Mārcis Lukšēvics Telpiskas tērauda kopnes dimensionēšanas vadlīniju izstrāde

(Dimensioning guidelines for spatial steel truss)
prof. L.Pakrastiņš K.Kalniņš
5 Matīss Siliņš Kārbveida tērauda siju nestspējas palielināšanas iespēju analīze

(Analyze of possibilities to increase load-carrying capacity of box-guides)
prof. R.Ozoliņš P.Kara
6 Viesturs Aleksīns Pa kontūru balstītu stiegrbetona plātņu izlieču analīze

(Deflection analysis of two-way reinforced concrete slab with edge supports)
Prof. L.Pakrastiņš N.Tirāns
7 Aiva Kukule Ribotu putuplasta paneļu nestspējas analīze

(Load –bearing capacity of ribbed foam plastic panels)
Prof. K.Rocēns R.Eizenšmits
8 Jānis Melderis Betona – koka kompozītpārseguma darbības analīze

(Timber – concrete floor performance analysis)

Grāmatu ražošanas cehs

(Book production plant)
Prof. L.Pakrastiņš M.Apsītis
9 Zaiga Pūķe Dzelzsbetona elementu izlieču analīze

(Deflection analysis of reinforced concrete elements)

Daudzstāvu biroja ēka Rīgā

(Multi-storey building office in Riga)
Prof. L.Pakrastiņš I.Paegle
10 Baiba Grāpēna Rāmja statiskās shēmas ietekme uz tā šķērsgriezumu

(Frame static scheme influence on its cross sections)

Sporta zāle ar tērauda nesošām konstrukcijām

(Sport hall with load-bearing steel structures)
prof. R.Ozoliņš A.Ūdris
11 Baiba Pīpīte Ugunsdrošu stiegrbetona un tēraudbetona kolonnu projektēšanas analīze

(Analysis of reinforced concrete and composite column fire design)

Tirdzniecības centrs Kuldīgā

(Supermarket in Kuldiga)
Prof. L.Pakrastiņš J.Justs
12 Jānis Broņka Lieces nestspēja pēcsaspriegtiem dzelzsbetona pārsegumiem

(Ultimate flexural strength of post-tensioned concrete floors)

Ķekavas sākumskolas mācību korpuss 2A

(Elementary school of kekava, school building 2A)
Prof. L.Pakrastiņš R.Eizenšmits
13 Arnis Grābeklis Nesošā koka rāmja dzegas mezgla racionāla konstrukcija

(Rational construction of load bearing wooden frame ledge)

Universāla sporta zāle

(Universal sports gym)
Doc. I.Mieriņš A.Kovaļovs
14 Liene Rūtiņa BREEAM metode ēku ilgspējības novērtēšanā un tās adaptācija Latvijā

(BREEAM assessment method for sustainable buildings and its adaption in Latvia)

Biroju un noliktavu ēkas rekonstrukcija Mārupē

(Reconstruction of office and warehouse building in Marupe)
Prof. L.Pakrastiņš J.Kļaviņš
15 Terentjevs Viļņu pārplūdes virs ostas konstrukciju modelēšana

(Modelling of wave overtopping of a harbour structure)

Piestātne 7500 dwt kuģim

(Pier for 7500 dwt vessel)
Maria Teresa Reis A.Korjakins
16 Artūrs Stuklis Dažāda tipa koka konstrukciju savienojumu nestspējas salīdzinoša analīze

(Comparable analyze of several connections’ types of timber structures)

Izstāžu paviljons ar hiperboliska paraboloīda formas koka pārsegumu

(Exhibition hall with saddle – shaped timber roof)
Prof. D.Serdjuks A.Skudra
17 Pāvels Stepanovs Spiesti – liekta stiegrota koka elementa nestspējas analīze

(Analyze of load-bearing capacity of reinforced element subjected to compression with the bending)

Tirgus paviljons

(Market hall)
Prof. D.Serdjuks G.Karolis
18 Toms Zaķis Kārbveida koka–saplākšņa pārseguma nestspējas analīze

(Load-bearing Capacity Analysis of a Box Section Plywood-timber Roof)

Lielveikals

(Supermarket)
Asist. Ģ.Bērziņš A.Ūdris
19 Valerija Pisarčika Tērauda karkasa nesošo elementu racionālu parametru izvēle.

(Choice of rational parameters of steel frameworks’ load-bearing elements)

Izstāžu paviljons ar tērauda karkasu

(Exhibition hall with steel framework)
Prof. D.Serdjuks S.Ručevskis

[/learn_more]

 

[box type=”shadow”]

Rēzeknes augstskola, Inženieru fakultāte

Aizstāvēšanās

2013.06.14, Atbrīvošanas aleja 76, Rēzekne.

[/box]

[learn_more caption=”Aizstāvēšanās saraksts 2013.gada 14.jūnijā” state=”close”]

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma (LV / EN) Vadītājs
1 Armands Berežanovs Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanas projekts („Kristāla kurpīte”)

Residential home renovation works project („Crystal house”)
Vitālijs Ciganskis
2 Renārs Bondars Piebūve pie Ludzas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis”

The new wing at the Ludza special pre-schools “Rūķītis”
Aleksejs Avots
3 Evija Cvilikovska Asūnes pamatskolas sporta zāles būvniecība

Asūnes school gyms construction
Staņislavs Pleikšnis
4 Maksims Čerņavskis Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija

Zilupes nursery school reconstruction
Aleksejs Avots
5 Igors Dukaļskis Darījumu ēkas Dārzu ielā 29, Rēzeknē būvprojekts

Construction project of business building Darzu street 29 in Rezekne
Aleksejs Avots
6 Kaspars Grīmiņš Balvu pilsētas PII ”Sienāzītis” rekonstrukcija Balvos

Balvu city PII “Sienāzītis ” reconstruction
Staņislavs Pleikšnis
7 Vjačeslavs Jermakovs Pirmskolas izglītības iestāde Rēznas ielā 11A, Rēzeknē būvprojekts

Pre-school educational establishment in Reznas street 11a, Rezekne
Aleksejs Avots
8 Sandris Kornejevs Zinātnes un tehnoloģija parka, laboratorijas iekārtu uzstādīšanas angārs

Science and Technology Park, the laboratory installation hangar
Vitālijs Ciganskis
9 Roberts Lasums-Lasmanis „RDK Serviss – autosalons” celtniecība Rēzeknē, Strādnieku šķērsielā 5

“RDK service – showroom” in city Rezekne, Stradnieku street 5 construction
Staņislavs Pleikšnis
10 Raimonds Lielbārdis Pudinavas sporta zāles būvniecība Mērdzenes pagastā

Pudinava gyms construction Mērdzenes parish
Aleksejs Avots
11 Artūrs Ozoliņš Pudinavas pamatskolas mācību korpusa būvniecība

Pudinavas primary school hull`s construction
Aleksejs Avots
12 Dāvis Ozoliņš Zilupes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde

Pre-school education institution in Zilupe
Staņislavs Pleikšnis
13 Malika Sotivoldijeva Katoļu pamatskolas ēkas piebūve Rēzeknē, Latgales ielā 82

Catholic elementary school outbuilding in Rezekne, Latgales st.82
Staņislavs Pleikšnis
14 Artūrs Stucka Atpūtas centra būvniecības būvprojekts

Construction project of recreation center building
Aleksejs Avots
15 Elvijs Vucins Viesu nama „Božki” būvprojekts

Reception house “Bozki” organization project
Staņislavs Pleikšnis
16 Jānis Ziliņš Adamovas sanatorijas internātskolas sporta zāle

Gymnasium of Adamova sanatorium boarding – school
Staņislavs Pleikšnis

[/learn_more]

 

 

Dalies tālāk