Saliekamo dz/b konstrukciju projektēšana un ražošana

Semināra norises datums: 2013.04.26.

Semināra norises vieta: Rīga, Āzenes iela 16/20, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 132.auditorija.

Semināra norises laiks: 18:00 (ierašanās un neformāla gaisotne no 17:30) Semināra noslēgums ap plkst. 21:00 .

Valdes sēde: Valdes sēde un jauno biedru uzņemšana no plkst. 17:00

Semināram tiks nodrošināta arī tiešraide internetā www.lbpa.lv.

Semināra programma:

1. Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkonstrukciju darbības principi un tipiskie savienojuma mezgli un risinājumi.

(Lektors: būvinženieris Kaspars Kurtišs, SIA „K Forma”)

2. Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizācijas sadaļas izstrāde saskaņā ar profesionālo standartu LBPA-PS-001:2012.

(Lektors: būvinženieris Margots Pētersons, SIA „Taris Rīga”)

3. Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā

(Lektori: būvinženieris Jānis Šiliņš SIA „Consolis Latvija”, būvinženieris Vilnis Vilkājs SIA „Skonto Prefab”)

4. Pieredze un nacionālās īpatnības projektos Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Krievijā.

(Lektori: būvinženieris Uldis Voiska SIA „DWG”, būvinženieris Kaspars Kurtišs, SIA „K Forma”)

Semināru atbalsta:

saliekamo dz/b konstrukciju projektētāji

Dalies tālāk