Eirokodeksu ieviešanas progress un attīstība

Šī gada 1.martā tika aizvadīts Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas II kongress. Kongresa laikā Standartizācijas tehniskās komitejas 30 Būvniecība priekšsēdētājs, LBPA biedrs un RTU BF profesors Leonīds Pakrastiņš informēja klātesošos par aktuālo situāciju ar Eirokodeksu ieviešanu Latvijā, kā arī citās valstīs, kur to plānots ieviest.

Skatīt prezentāciju.

Dalies tālāk