Atskaite par LBPA II kongresu

Šī gada 1.martā tika aizvadīts Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas II kongress.

Atbilstoši LBPA statūtiem, asociācijas valde tiek ievēlētā uz 1 gadu, bet valdes priekšsēdētājs var ieņemt amatu tikai vienu reizi pēc kārtas. Atgādināsim, ka 2012/2013.gada LBPA valde sastāvēja no Kaspara Bondara, Ģirta Vīksnes, Normunda Tirāna, Gata Poča un Mārtiņa Studera, kur pēdējais ieņēma arī valdes priekšsēdētāja amatu.

LBPA II kongresa vēlēšanu rezultātā mainījās tikai 1 valdes loceklis līdz ar ko 2013/2014.gada LBPA valde darbosies šādā sastāvā: Mārtiņš Studers, Normunds Tirāns, Kaspars Bondars, Gatis Vilks un Gatis Počs. Tāpat LBPA biedru kopsapulce tikai vienam biedram balsojot pret pat asociācijas valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Gati Poču – atgādināsim, ka viņš bija arī pirmais jaundibinātās organizācijas valdes priekšsēdētājs 2011/2012.gadā.

Kopumā jaunā sasaukuma valde turpinās iepriekš uzsāktos darbus, saglabājot esošo darbības virzienu, kā arī pastiprināti attīstot sadarbību ar citām nozares nevalstiskajām asociācijām.

Kongresa sākumā esošā valde atskaitījās par paveikto un nepaveikto un biedri tika iepazīstināti ar asociācijas finansiālo stāvokli. Kongresa laikā Standartizācijas tehniskās komitejas 30 Būvniecība priekšsēdētājs, LBPA biedrs un RTU BF profesors Leonīds Pakrastiņš informēja biedrus par aktuālo situāciju ar Eirokodeksu ieviešanu Latvijā. Tāpat Normunds Tirāns klātesošos iepazīstināja ar the International Federation for Structural Concrete (FIB) izstrādāto 2010.gada redakcijas Concrete Model Code, bet Gatis Počs īsumā informēja par progresu ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto LBPA projekta iesnieguma virzību un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.

Dalies tālāk