LBPA Profesionālais standarts

Būvniecības procesu Latvijas Republikā nosaka Būvniecības likums, tam pakārtotie normatīvie akti un standarti. Esošā likumdošana ne vienmēr dod skaidrus norādījumu par būvniecības procesā ievērojamajām normām un procesiem, atstājot vietu neviennozīmīgiem interpretējumiem. Nereti neprofesionāla interpretējuma rezultātā nācies ciest gan būvniecības pasūtītājiem, piemēram, valsts un pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, gan pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, piemēram, būvvaldēm, būvuzraugiem, būvkompānijām, projektētājiem.

Bieži nācies saskarties ar neviennozīmīgu būvkonstrukciju projekta satura izpratni, kuru šobrīd vispārīgi nosaka Ministru kabineta noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. Likumdošanā minētās prasības ir brīvi interpretējamas un būvniecības procesa dalībniekiem nedod skaidras norādes par būvprojekta saturu un noformēšanu. Tā rezultātā atliek vien paļauties uz savstarpējo profesionalitāti, godaprātu un labo praksi.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija, sadarbībā ar vadošajiem nozares speciālistiem, izstrādājusi Profesionālo standartu (standarta pirmo versiju) LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”, kurā doti detalizēti norādījumi un rekomendācijas būvprojekta būvkonstrukciju daļas saturam un noformēšanai. Profesionālais standarts izstrādāts, ņemot vērā likumdošana prasības un Latvijas būvniecībā pastāvošo labo praksi.

Profesionālā standarta mērķis ir celt Latvijas būvniecības procesa kvalitāti un efektivitāti, dodot skaidrus norādījumus būvniecības procesa dalībniekiem par kvalitatīva būvkonstrukciju projekta saturu.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija, lai sekmētu kvalitatīvu projektēšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, rekomendē izmantot Profesionālo standartu publiskajiem un privātā sektora iepirkumiem, slēdzot līgumus par projektēšanas pakalpojumiem, kā arī veicot būvprojektu ekspertīzes un ārvalstu finanšu instrumentu projektu novērtējumus.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija atgādina, ka kvalitatīvs būvprojekts ir viens no kvalitatīvas būvniecības stūrakmeņiem.

Profesionālā standarta autori:

Alise Ostrouhova
Atis Šteinbergs
Gatis Počs
Gatis Vilks
Jans Veļičko
Jānis Rāzna
Jānis Šiliņš
Jēkabs Skrastiņš
Juris Marnauza
Kaspars Bondars
Kaspars Kurtišs
Lauris Tirāns
Margots Pētersons
Matīss Apsītis
Mārtiņš Studers
Normunds Tirāns
Sergejs Bondarevs
Uldis Voiska

 

Lejuplādēt ŠEIT.

Skatīt prezentāciju.

Dalies tālāk