RTU BF studentu darbu aizstāvēšana 2013.gada janvārī

Janvārī atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes studentiem. Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aistāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa janvāra garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz lbpa@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa

Aizstāvēšanās

2013.01.15

2013.01.22

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 15. janvārī, maģistri

Nr. Uzvārds, Vārds Maģistra darba tēma
1 Andrejs Semjonovs Monolītā dzelzsbetona ēkas aprēķins un konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 15. janvārī, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Inženierprojekta tēma Bakalaura / Maģistra darba tēma
1 Aleksandrs Kvaša Sporta komplekss
2 Pēteris Pastars Preiļu pils rekonstrukcijas projekts Zaļie jumti un konstruktīvie risinājumi
3 Kristaps Kuzņecovs Sporta halle Kaņepju šķiedru iespējamā izmantošana betonā
4 Tatjana Mihailova Biroju ēka ar noliktavu Liepājā Energoefektīva būvniecība Latvijā
5 Ingrīda Mašale Kokmateriālu kalte – noliktava Ķegumā Videi draudzīgu (ekoloģisku) būvmateriālu pielietošana būvniecībā
6 Timurs Ansons Piecstāvu dzīvojamā ēka Līvānos
7 Jānis Pīlēģis Paceļamo vārtu ražotne Mārupē
8 Santa Dreimane Noliktavas ēka Bauskā Kopņu pārseguma optimizācija

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 22. janvārī, maģistri

nr. Vārds, uzvārds Tēmu nosaukumi Vadītājs Recenzents
1 Andrejs Agapovs Tērauda fibrobetona modelēšana B kategorijas platību pārsegumiem (pēc EN 1991-1-1 klasifikācijas)
Steel fibber reinforced concrete design for category B area ceilings (EN 1991-1-1 classification)
A.Korjakins L.Pakrastiņš
2 Uģis Reiters Pasīvā māja
Passive house
J.Biršs M.Vilnīts
3 Aleksandrs Kamerdinerovs Ražošanas ēkas starpstāvu pārseguma racionālu parametru piemeklēšana
Industrial buildings inter-division rational parametric matching
A.Korjakins Doc., dr.sc.ing.
S.Gluhihs

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 22. janvārī, bakalauri

nr. Vārds, uzvārds Tēmu nosaukumi Vadītājs Recenzents
1 Vitalijs Pancakovs Inž.pr.:
Kaļķakmens novietnes ēka Brocēnos
Pētn.d.:
Magnētisko lauku pielietojums fibrobetona ražošanā
Eng.pr.:
Clay storage building in Broceni
A.Korjakins V.Lapsa
2 Andrejs Činajevs Inž.pr.:
Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Daugavpilī
Pētn.d.:
Dzelzsbetona sijas optimālas augstuma/platuma attiecības noteikšana.
Eng.pr.:
Multi-storey residential building in Daugavpils
A.Korjakins V. Goremikins
3 Ligita Lavnika Inž.pr:
Skolas sporta zāle Krāslavā
Pētn.:
Ekoloģiskie materiāli būvniecībā Eiropā
Eng.pr.:
School Sports Hall in Kraslava
P.Kara M. Vilnītis
4 Valters Spicbergs Inž.pr:
Daudzstāvu noliktavas ēka Rīgā
Pētn:
Nanobetona un koka saplākšņa kompozītais elements
Eng.pr.:
Multi-floor warehouse in Riga
G.Šahmenko K. Drubazs
5 Jevgenijs Pipirs Inž.pr.:
Tirdzniecības centrs
Pētn.:
Pontona projektēšana no šķiedrbetona.
Eng.pr.:
Trade center.
A.Korjakins T.Vasiļjeva
6 Arturs Stangainis Inž.pr.:
Daudzstāvu biroja ēka Plieņciema ielā 17, Mārupē
Pētn.:
Paaugstinātas temperatūras ietekme uz augstas stiprības betona mehāniskajām īpašībām
Eng..pr.:
Multi-office building Plienciema Street 17, Marupe
J.Justs L.Joksts

 

Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2013.01.14

2013.01.21

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 14. janvārī, maģistri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Elīna Indriksone Viktors Mironovs Silīcija karbīda keramika, īpašības un izmantošanas iespējas

Silicon Carbide Ceramics, Characteristics and Uses
Genādijs Šahmenko
2 Edgars Borītis Vitālijs Lūsis Sociālā dzīvojamā māja Salacgrīvā

Social house in Salacgriva
Fibrobetona stiegrojuma struktūras pētījumi

Studies of fiber concrete reinforcing structure
Andris Zvirbulis

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 14. janvārī, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Jānis Feldmanis Videvuds Ārijs Lapsa Biroja ēka Matrožu ielā 37, Rīgā

Office building in Riga, Matrozu Street 37
Energoefektīvu ēku ārsienas

External walls of energy efficient buildings
Jānis Lāčaunieks
2 Aleksandrs Dorogušs Vitālijs Lūsis Dzelzsbetona konstrukciju ražošanas ēka

Reinforced concrete construction production workshop
Energoefektīvā būvniecība

Energy efficient building
Aleksandrs Korjakins
3 Guntis Miķelsons Juris Noviks Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukcija Liepājā, Brīvības ielā 39

Reconstruction of sports and culture centre of Liepaja region at 39 Brīvības street, Liepāja

Plātņveida pamatu ierīkošanas efektivitāte

Efficiency of installing slab-on-grade foundations
Patricija Kara
4 Andris Lancmanis Videvuds Ārijs Lapsa Fasāžu siltināšanas paneļu „Termoprim” ražošanas cehs Valmierā

Production shop of facade heat-insulation panels „Termoprim” in Valmiera
Esošo fasāžu siltināšanas tehnoloģiju apskats, novērtējums un ieteikumi

Review, evaluation and recommendation for heat-insulation technologies at the existing facades
Zenta Jansone
5 Arturs Vītiņš Mārtiņš Vilnītis Sabiedriska un darījumu ēka Kuldīgā

Public and business building in Kuldiga
Raksturīgākās kļūdas stikloto konstrukciju izbūvē

Typical Mistakes in the installation of Glazed Structures
Patricija Kara
6 Kirills Hancevičs Juris Noviks Noliktavas un biroja ēka, Liepāja Stopiņu ielā 12

Warehouse and office building Stopinu Street 12, Liepaja
Kļūdu analīze pamatu izveidē

Analysis of errors based on the establishment
Patricija Kara
7 Dāvis Priede Mārtiņš Vilnītis Kultūras pils „Ziemeļblāzma”, rekonstrukcija

Reconstruction of Culture castle “Ziemelblazma”
Vēsturisko fasāžu renovācija

Renovation of historic facades
Valdis Uzariņš
8 Vairis Kronbergs Vitālijs Lūsis Laivu piestātnes ēka Jelgavā

Boat house in Jelgava
Veidņu sistēmu racionāla izvēle

Rational choice of formwork systems
Normunds Andersons
9 Ruslans Brjuhovickis Juris Noviks Viesu namu būvniecība, Jūrmalā

Construction of a guest house in Jurmala
Kļūdu analīze jumtu ierīkošanā

Analysis of errors in the installation of roofs
Uldis Lencis
10 Mihails Ļisicins Videvuds Ārijs Lapsa,

Viktors Mironovs
Perforētu metālisku materiālu ražotne

Factory for production metallic materials
Šūnu struktūras no perforētas metāliskas lentes

Cellular structures made of perfored metal tape
Genādijs Šahmenko
11 Boroduļins Ruslans Baiba Gaujēna Ražošanas ēka Daugavpilī

Industrial building at Daugavpils
Konstrukcijās iebūvētas starošanas virsmu apkures sistēmas

Radiant heating systems built in constructions
Uldis Lencis
12 Armands Pommers Edmunds Šķēle Veikals un noliktavas ēka, Rīgā, Katlakalna ielā 6

Building for shop and storage area, Katlakalna Street 6, Riga
Ģeosintētisko materiālu pielietošana ēku pamatu būvniecībā

Stiffness analysis of geosynthetics applications for shallow foundation
Kaspars Kurtišs

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 21. janvārī, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Miks Valdēns Mārtiņš Vilnītis Noliktavas un biroju ēka, Bauskā

Warehouse and Office building in Bauska
Līmētu koka konstrukciju izmantošanas perspektīvas

Perspectives of glued laminated timber construction
Līga Gaile
2 Krēģers Andis Baiba Gaujēna Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā, Čiekurkalna 7. Šķērslīnijā 1

Apartment building in Riga, Ciekurkalna 7. Skerslinija 1
Dzelzsbetona starpstāvu pārseguma konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums

Economical comparison of reinforced concrete intermediate floor systems
Genādijs Šahmenko
3 Sergejs Jerohins Vitālijs Lūsis Noliktavas ēka ar biroja telpām Liepājā

Warehouse building in Liepaja
Hidroizolācijas izvēle ēku pamatiem

Selection of waterproofing materials
Aleksandrs Korjakins
4 Mārtiņš Pošeika Vitālijs Lūsis Noliktava ar biroja telpām Rīgā

Warehouse with office Premises in Riga
Fibrobetona grīdu jaunākās izbūves tehnoloģijas noliktavas telpām

The Latest Fiber Concrete Floor Construction Technologies for Warehouse Premises
Jānis Libkovskis
5 Mārtiņš Cāns Videvuds Ārijs Lapsa Ēdnīca „Saulīte” Jēkabpilī

Canteen „Saulite” in Jekabpils
Zemes darbu veikšana ar mikrotuneļu tehnoloģiju

Ground works with micro tunneling technology
Broņislavs Ivanovskis
6 Reinis Pepa Jānis Grabis Stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss

Plant sorting and storing complex
Stādu uzglabāšanas un saldēšanas kameras izpēte

Plant storing and provided freezing trial
Videvuds Ārijs Lapsa
7 Valdis Jirgensons Mārtiņš Vilnītis Sporta zāle, Ēdolē

Sport`s hall in Edole
Ēku siltināšanas progresīvās tehnoloģijas

Advanced technology of building insulation
Uldis Lencis
8 Raimonds Gulbis Mārtiņš Vilnītis Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kadagā

Apartment Building in Kadaga
Novecojušo apkures sistēmu radītās problēmas un to novēršana

Problems Caused by Outdated Heating Systems and their Elimination
Genādijs Šahmenko
9 Andris Šulcs Juris Noviks Sporta zāle Skaistkalnē

Gym in Skaistkalne
Ārsienu bez speciālas siltumizolācijas ierīkošanas analīze

External wall without insulation installation analysis
Uģis Fausts
10 Kaspars Griguts Videvuds Ārijs Lapsa Konektoru tipa koka būvkonstrukciju ražotne

Connector type timber constructions factory
Jaunākās namdaru darbu tehnoloģijas (analītisks pārskats)

Latest technologies of carpentry work (analytic overview)
Vairis Štencels
11 Griņēvičs Vasīlijs Jānis Kreicburgs Bērnudārza piebūve Ulbrokā

Nursery school building extension in Ulbroka
Siltumsūkņu izmantošanas ēku apkurei izvēles analīze

Evalution of heat pump alternatives for heating of buildings
Uldis Lencis
12 Māris Kampenuss Kārlis Kostjukovs Nulles enerģijas patēriņa bērnudārza ēka Valmierā

Zero-energy consumption kindergarten in Valmiera
Nulles enerģijas patēriņa ēkas efektivitāte Latvijā

Zero-energy consumption buildings efficiency in Latvia
Anrijs Rudzis
13 Kristaps Kalnozols Vitālijs Lūsis Daudzstāvu biroju ēka Rīgā

Multi storey office building in Riga
Fibrobetona ar šķiedru sadalījumu optimizācija

Optimization of fiberconcrete with fiber distribution
Genādijs Šahmenko
14 Laima Ukermarka Mārtiņš Vilnītis Ražošanas ēka Mārupē

Industrial building in Marupe
Pamatu pastiprināšanas tehniskie risinājumi

Technical solutions of strengthening of the foundations
Juris Biršs
15 Kaspars Artamonovs Tomass Kidiks Ledus halle Ozolniekos Stadiona ielā 5

Ice hall in Ozolnieki Stadion Street 5
Nesošo metāla konstrukciju ugunsaizsardzība

Steel structure fire protection
Juris Biršs
16 Iļja Svetlovs Kārlis Kostjukovs Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā

Apartment building in Riga
Siltumzolācijas montāžas koka elementi pasīvo ēku konstrukcijās

Thermal insulation’s montage wooden elements of passive house construction
Patricija Kara

 

Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2013.01.17

2013.01.23

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 17. janvārī, 326.aud., plkst. 10.00

nr. Vārds, uzvārds Tēmu nosaukumi Vadītājs Recenzents
1 Andrejs Ivanovs Bakalaura darbs:
Dzelzsbetona, šķiedru betona un armocementa pielietojuma analīze peldošās konstrukcijās
Analysis of the use of reinforced concrete, fibre reinforced concrete and ferro-cement in floating structures
Inženierprojekts:
Peldošā biroju ēka
Floating office building
Doc.
A.Skudra
M.Sc.Eng.
M.Strožš
2 Aldis Zēģelis Bakalaura darbs:
Koksnes novecošanas procesi
Wood aging process
Inženierprojekts:
Atklātas skatītāju tribīnes ar 500 sēdvietām
Open spectator’s stands with 500 seats
Doc.
I.Mieriņš
Pētn.
P.Kara
3 Veronika Rumko Bakalaura darbs:
Augstas stiprības betona aprēķina īpatnības
Peculiarities of high strength concrete design
Inženierprojekts:
Daudzstāvu autostāvvieta
Multi-storey Car Park
Lekt.
A.Sprince
M.Sc.Eng.
L.Pupre
4 Jekaterīna Selicka Bakalaura darbs:
Kompozītu (tēraudbetona) siju racionālas izvēles pamatojums
Rationality Substantiation of Composite Beam
Inženierprojekts:
Rīgas Kongresa Nama rekonstrukcija
Reconstruction of Riga Congress Centre
Prof.
L.Pakrastiņš
Pētn.
U.Lencis
5 Ņikita Devjatajevs Bakalaura darbs:
Stiegrotas koka sijas nestspējas analīze
Analyze of load-bearing capacity of reinforced glued timber beam
Inženierprojekts:
Izstāžu paviljons
Exhibition hall
Prof.
D.Serdjuks
M.Sc.Eng.
J.Justs
6 Aleksejs Tokarevs Bakalaura darbs:
Perforēto tērauda siju darbības un efektivitātes analīze
Analyze of perforated webs beams behavior and effectiveness
Inženierprojekts:
Ugunsdzēsēju depo ar nesošām tērauda konstrukcijām
Fire depot with steel structure
Prof.
R.Ozoliņš
Doc.
G.Šahmenko
7 Jūlija Vasiļjeva Bakalaura darbs:
Tērauda cauruļkopņu mezglu ekscentritātes ietekmes analīze
Steel pipe trusses joints eccentricities influence analyze
Inženierprojekts:
Autosalona ēka ar tērauda karkasu
Automobile sales centre with steel framework
Prof.
R.Ozoliņš
Dr.Sc.Eng.
A.Baikovs

 

Aizstāvēšanās saraksts 2013. gada 23. janvārī, 326.aud., plkst. 10.00

nr. Vārds, uzvārds Tēmu nosaukumi Vadītājs Recenzents
1 Ieva Radziņa Bakalaura darbs:
Dažādos būvnormatīvos doto dzelzsbetona caurspiešana aprēķina metodiku salīdzinājums
Comparison of reinforced concrete punching calculation in different standards
Inženierprojekts:
Trīs stāvu dzīvojamā ēka Jūrmalā
Three-storey residential building in Jurmala
Doc.
N.Tirāns
M.Sc.Eng.
I.Paegle
2 Jānis Boginskis Bakalaura darbs:
Cilvēku izraisītas pārsegumu vibrācijas aprēķina metodikas analīze
Human induced floor structure vibration design approach analysis
Inženierprojekts:
Sabiedriskā ēka ar jauktu karkasu
Public building with mixed frame
Doc.
L.Gaile
Doc.
A.Skudra
3 Jānis Kancers Bakalaura darbs:
Kompozītu koka- saplākšņa siju racionāla risinājuma vērtējums.
Evaluation of rational solution of composite timber-plywood beam
Inženierprojekts:
Tirgus paviljons ar koka karkasu
Timber frame market hall
Prof.
D.Serdjuks
Doc.
A.Ūdris
4 Mārtiņš Āboliņš Bakalaura darbs:
Vēja dinamiskās komponentes iedarbības uz augstbūvēm analīze
Analyse of wind dynamic component action on high-rise buildings
Inženierprojekts:
Vārmes baznīcas torņa atjaunošana
Reconstruction of church’s tower in Varme country – side
Prof.
R.Ozoliņš
Doc.
K.Bondars
5 Ainārs Ungurs Bakalaura darbs:
Tērauda karkasa ēkas ar sendviča tipa paneļu apšuvumu aprēķina īpatnības
Design Characteristics of Steel Frame Building with Sandwich Panel Cladding
Inženierprojekts:
Autoserviss
Car Service
Prof.
D.Serdjuks
Dr.Sc.Ing.
A.Pupurs
6 Toms Matuzevičs Bakalaura darbs:
Spiesti liekta elementa garenstiegrojuma enkurojuma analīze
Longitudinal reinforcement anchorage analysis for member subjected to bending and axial compression
Inženierprojekts:
Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Jūrmalā
Apartment building in Jurmala
Prof.
L.Pakrastiņš
M.Sc.Eng.
E.Šķēle
7 Guna Vintere Bakalaura darbs:
Izlieču analīze dzelzsbetona bezsiju pārseguma plātnēs
Deflections of Reinforced Concrete Flat Slabs
Inženierprojekts:
Daudzfunkcionāla ēka
Multifunctional Building
Prof.
L.Pakrastiņš
M.Sc.Eng.
I.Sergets
8 Jānis Straupenieks – Brancis Bakalaura darbs:
Koka pārseguma racionālu parametru izvērtējums
Evaluation of rational parameters of timber roof
Inženierprojekts:
Rūpnieciska tipa ēka ar koka karkasu
Industrial building with timber framework
Prof.
D.Serdjuks
M.Sc.Eng.
E.Šķēle

Dalies tālāk