LGTS valde izziņo semināru par pāļiem

Šī gada 22.novembrī Latvijas Ģeotehniķu savienības (LGTS) valde izziņo semināru par pāļiem. Seminārs tiek organizēts ar lekciju (10-15min) un diskusiju daļu (10-15min). Semināra / diskusiju mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku pāļu būvniecībā iesaistīto speciālistu diskusiju, lai identificētu dažādu nozaru speciālistu sadarbības problemātiku.

Semināra norises vieta un laiks:

RTU, Āzenes ielā 16/20, plkst. 15.00, 133.telpa

Seminārā paredzēts apskatīt sekojošas tēmas:

 • Ģeotehniskās izpētes pāļu projektēšanai
  Sigita Dišlere, Mg.geol., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeoloģijas nodaļa, Inženierģeoloģijas laboratorijas vadītāja, prezentācija.

 • Statņpāļu aprēķini
  Kaspars Bondars, Dr.sc.ing., RTU BF Civilo ēku būvniecības katedras docents, prezentācija.

 • Statņpāļu ar iebetonētiem tenzometriem, testi un to rezultāti
  Jans Veļičko, Mg.sc.ing., SIA “IG Kurbads”, prezentācija.

 • Vietaspāļu kāta veseluma testi
  Kaspars Bondars, Dr.sc.ing., RTU BF Civilo ēku būvniecības katedras docents, prezentācija.

 • Pāļu būvindustrijas un testa metožu apskats
  Romāns Arhipenko, Mg.sc.ing., SIA “Borealis”, prezentācija.

 • SIA Tilts, Pāļu pamatu izbūve
  Aleksejs Bakanovs, SIA “Tilts”, prezentācija.

 • Enkurpāļu testu metodikas
  Dainis Mūsiņš, Ing., SIA „Mikropāļi”, prezentācija.

 • Eiropā pielietoto pāļu testu metodiku salīdzinājums
  Valters Celmiņš, Ing., SIA „Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs”, prezentācija.

 • Pāļu dinamiskie (high strain) testi
  Kaspars Bondars, Dr.sc.ing., RTU BF Civilo ēku būvniecības katedras docents, prezentācija.

Dalies tālāk