Energoauditoru kursi

Esam saņēmuši ziņu par kursu rīkošanu un piedāvājam šo informāciju visiem interesentiem. Zinot, ka ši ir pietiekami aktuāla tēma un daudziem varētu interesēt, publicējam saņemtās vēstules tekstu.

Informējam, ka jau trešo reizi RTU Profesionālās tālākizglītības centrs organizē licencētu profesionālās pilnveides programmu „Ēku un būvju energoefektivitātes audits”.

Apmācību ilgums 3 mēneši. Mācības notiks piektdienās un sestdienās.
Apmācību sākums – 2012.gada 14.septembris.

Kursa kopējā cena LVL 890,- (ar PVN).

Šī izglītība ir viens no priekšnosacījumiem, lai klausītājs tiktu pielaists pie eksāmena Energoauditora sertifikāta iegūšanai.

Ir iespēja apgūt arī atsevišķas mācību tēmas. Tālākizglītību ieguvušie klausītāji tiek augsti novērtēti pie sertifikācijas procesa Latvijas Būvinženieru savienībā (par 8 mācību stundu noklausīšanos pie resertifikācijas tiek iegūti 10 punkti).

Papildus informāciju par programmas saturu, kā arī pieteikšanās veidlapu Jūs varat iegūt mūsu mājas lapā.

Ar cieņu,
Māra Ābelīte
Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultātes
Profesionālās Tālākizglītības centrs
Tālr.: 67089170; mob.t. 28617062
Fakss: 67089171
Āzenes iela 16/20-460a. kab., Rīga
Mājas lapa: http://ptc.rtu.lv

Dalies tālāk