2012.gada aizstāvēto studentu darbu tēmas.

Rakstā mēģināts apkopot pieejamo informāciju par 2012.gadā būvniecības specialitāšu studentu aizstāvētajiem noslēguma darbiem būvniecības specialitātē divās Latvijas augstskolās. Mērķis šim apkopojumam ir:

  1. sniegt būvniecības industrijai sistematizētu informāciju, iesaistīt būvniecībasindustriju pētniecības darbā;
  2. sniegt informāciju studentiem, lai notiktu esošo pētījumu materiālu izmantošana nākošajiem darbiem, samazinot laikietilpību pamatojumu izstrādei un atlicinot lielāku laiku savu pētījumu veikšanai;
  3. mācībspēkus informēt par pētījumie radniecīgas nozares augstskolā, celt pētījumu zinātnisko līmeni.

Interesenti laipni lūgti izteikt savas domas, vērtējumus komentāros. Papildinformācijas iegūšanai iespējams pa e-pastu sazināties ar apkopojuma autoru Kasparu Bondaru.

Šoreiz sniedzam tēmas, kuras nav sarakstos par aizstāvēšanās laikiem jūnijā.

Aizstāvētās tēmas:

[learn_more caption=”RTU – Ceļu un tiltu katedra” state=”close”]

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Tiltu betons un betonēšana Krastiņš Edgars prof. A.Paeglītis
Grunšu izmantošana zemes klātnes izbūvē Liepa Mārtiņš A.Strežs
Pētījums par ģeosintētisko materiālu izmantošanu ceļa konstrukcijas pastiprināšanā Mietulis Toms A.Francuzeviču
Ar šķiedrām pastiprinātu materiālu izmantošanas efektivitātes pētījums tiltu laiduma palīgkonstrukcijās Umnova Jeļizaveta M.Sc.V.Straupe
Betona virsmas kvalitāte un to ietekmējošo faktoru analīze Kucins Kaspars prof. A.Paeglītis
Augstas veiktspējas betona pielietošanas veidi un tā efektivitātes analīze tiltu konstrukcijās Segliņš Ansis prof. A.Paeglītis
Otrreiz izmantojamo materiālu pielietojums ceļu būvniecībā Valaine Santa prof. J.Smirnovs
Koka tiltu konstrukciju ilgizturības nodrošināšanas metodes Horna Matīss prof. A.Paeglītis
Paliekošo veidņu pielietojuma analīze tiltu būvniecībā Kalmykov Alexander prof. A.Paeglītis
Augstu ceļu pārvadu balstu konstrukciju optimālie risinājumi Kidulis Artjoms prof. A.Paeglītis
Ģeotekstilo materiālu izmantošanas iespēju izvērtējums Smilšu ielas rekonstrukcijā Viesītē Lapiņš Einārs doc. M.Zemītis
Stiegrotu plastikāta siju salīdzinājums ar koka un tērauda laiduma konstrukcijā Lakstīgala Ņikita prof. A.Paeglītis
Spriegbetona segmentu tiltu konstruktīvo risinājumu analīze Lablaiks Kristaps prof. A.Paeglītis
Tilta nestspēju ietekmējošo faktoru analīze Andruce Madara prof. A.Paeglītis
Pilsētu tuneļu konstruktīvo risinājumu analīze Grieze Klāvs prof. A.Paeglītis
Stiegroto plastikātu pielietošana tiltu būvniecībā Pikaļovs Maksims prof. A.Paeglītis
Līmēto koka elementu izpēte tiltu būvniecībā Adijāne Elīna prof. A.Paeglītis
Salturīgā slāņa izbūves tehnoloģijas, materiāli un to īpašību izpēte Kalniņa Anete lekt. B.Jeļisejevs
Ceļa konstrukcijas risinājumi augsta gruntsūdens līmeņa un zemas nestspējas grunts gadījumā Jelinskis Salvis prof. A.Zariņš
Līmētu koka siju izgatavošanas metožu izpēte Leibus Oskars prof. A.Paeglītis
Lidlauku segumu veidi. Attīstība un jaunākās tendences Isajevs Aleksejs doc. J.Bidzāns
Hidroloģiskie aprēķini mākslīgo būvju projektēšanā Raicevs Edijs prof. A.Zariņš
Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzības pasākumu efektivitātes analīze Bētere Agate prof. A.Paeglītis
Tilta ar ārējo spriegoto stiegrojumu extradosed analīze Ļeonovs Edgars prof. A.Paeglītis
Nogāžu noturības nodrošināšanas konstruktīvie risinājumi un aprēķins Portakovs Aleksejs prof. A.Zariņš
Plaisas dzelzsbetona tiltiem, to attīstība un ietekme uz kalpošanas laiku Kaktīts Sandris Inž. K.Gode
Pamatnes grunts nostiprināšana ar kaļķiem. Tehnoloģiju apskats un risinājumu analīzes Popovs Sergejs prof. A.Zariņš
Vieglbetona pielietojuma analīze tiltu konstrukcijās Doroščonoks Konstantīns prof. A.Paeglītis
Pāļu projektēšanas paņēmieni, to pielietojums un analīze Bergs Ronalds lekt. A.Paeglītis
Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku ietekmējošo faktoru analīze Kalva Santa prof. A.Paeglītis
Latvijā pielietotu siju tiltu pastiprināšanas metožu efektivitātes analīze Krastiņš Artūrs asist. V.Straupe
Plaisu attīstības analīze spriegbetona tiltu konstrukcijās Bergs Mārcis prof. A.Paeglītis
Betona karbonizācijas ietekme uz dzelzsbetona tilta kalpošanas laiku Kaupers Ervīns M.Sc.ing. K.Gode
Pāļu pamatu nestspējas ietekmējošo faktoru analīze Zīverte Zane M.Sc.ing. J.Ivanova
Saspriegtā stiegrojuma analīze liektos dzelzsbetona laidumos Rubļevskis Ingars prof. A.Paeglītis

[/learn_more]

[learn_more caption=”LLU – studentu pētnieciskie darbi” state=”close”]

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Ģeotekstila materiālu pielietojuma būvniecībā Āboliņš Jānis Lektors, Mg.sc.ing. Juris Žodziņš
Esošu ēku horizontālās hidroizolācijas atjaunošana Beiers Dairis Asoc.prof. G.Andersons
Saules kolektori, to izmantošanas iespējas Belorags Lauris Lektors, MBA Andris Stankevičs
Liepājas, Dobeles tipiskā meteoroloģiskā gada (TMG) modeļa izstrāde Bračkus Aļona Lektors, Mg.sc.ing. Mārtiņš Fībigs
Sajaukšanas uzliktņa rotācijas ātruma ietekme uz putu veidošanos Briljonoks Edijs Lektors, Mg.sc.ing. Ilmārs Preikšs
Industriālā energoefektivitāte Brīdaka Inita Docente, Dr.oec. Sandra Gusta
Termogrāfijas metodes pielietojuma iespējas būvniecības darbu kvalitātes kontrolei Brolīte Liene Lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
Materiālu atkārtota izmantošana Drieka Valters Lektors, MBA Andris Stankevičs
Vēja ģeneratori Eglīts Mārtiņš Lektors, MBA Andris Stankevičs
Dažāda tipa sajaukšanas uzliktņu ietekme uz putu apjoma veidošanos Enģelis Kaspars Lektors, Mg.sc.ing. Ilmārs Preikšs
Temperatūras ietekme uz putu veidošanos Freimanis Jānis Lektors, Mg.sc.ing. Ilmārs Preikšs
Dažādu inventāro veidņu sistēmu pielietošanas efektivitāte cilindrisku montētā dzelzsbetona tvertņu būvniecībā Gavrilova Ilona Docents Gints Šķenders
Pāļu pamatu veidi un tehnoloģija, visbiežāk izmantotie Latvijā Kaļva Juris Docents Gints Šķenders
Putuģipša ar tilpummasu 350-450 kg/m3 pielietošana starpsienu skaņu izolācijas konstrukcijās Krivens Dainis Lektors, Mg.sc.ing. Raitis Brencis
Vienģimenes dzīvojamo ēku enerģijas patēriņa bilance Kuriņš Lauris Prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis
Ūdens apkures sistēmu siltuma ģeneratoru tehniski ekonomiskais salīdzinājums Kviesis Ojārs Prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis
Gruntsūdens pazemināšanas sistēmu veidi un to pareiza izvēle Lāčaunieks Ernests Docente, Dr.oec. Sandra Gusta
Putuģipša ar tilpummasu 350-450 kg/m3 pielietošana starpsienu skaņu izolācijas konstrukcijās Lejiņš Kristaps Lektors, Mg.sc.ing. Raitis Brencis
Rīgas, Alūksnes tipiskā meteoroloģiskā gada (TMG) modeļa izstrāde Lipska Evita Lektors, Mg.sc.ing. Mārtiņš Fībigs
LIF ēkas telpu struktūra un nepieciešamā gaisa apmaiņa Locāns Mareks Prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis
Logu siltuma caurlaidības koeficients Neibergs Nauris Lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
Privātmājas energoefektivitātes ekonomiskie rādītāji Osadčuka Olga Lektore Inita Vikse
Jumtu segumu materiālu veidi un to salīdzinošas analīzes izmantošana Latvijas celtniecības objektos Daugavpilī Pēterāns Lauris Docente, Dr.oec. Sandra Gusta
Digitālās projektēšanas instrumenti Pleiko Niklāvs Asist. A.Gaurilka
Ārsienu siltināšana no iekštelpas puses Ponomarjovs Eduards Lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
Ēkas jumta nesošo konstrukciju arhitektoniskā ietekme uz siltumtehniskajām īpašībām Rinkevics Mārtiņš Lektors, Mg.sc.ing. Raitis Brencis
BREEM – LV un sertificēšanas kritēriji Stafeckis Pēteris Docente, Dr.oec. Sandra Gusta
Dažādu inventāro veidņu sistēmu pielietošanas efektivitāte individuālo dzīvojamo ēku monolīto dzelzsbetona konstrukciju būvniecībā Šimanskis Jānis Docents Gints Šķenders
Daudzkārt izmantojamu materiālu izmantošana ēku būvniecībā Šķilvalts Elvis Lektors, MBA Andris Stankevičs
Siltuma sūkņu veidi un to pielietošana ēku apkurē Šolins Oskars Lektors, MBA Andris Stankevičs
Koka paneļu ēku konstrukcija un būvniecības tehnoloģija Šperlings Kristaps Asoc.prof., Dr.sc.ing. Andris Šteinerts
Fasādes apdares risinājumi energoefetīvās ēkās Švarce Agnese Lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
Materiāla siltumvadītspējas koeficienta novērojums padomju laika siltumizolācijas pateriāliem Tomase Līga Lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
Saules kolektori, to izmantošanas iespējas Trone Agnese Lektors, MBA Andris Stankevičs
Pāļa nestspējas noteikšana ar aprēķinu un statisko slogošanu Truksnis Artis Asoc.prof. G.Andersons
Daudzfunkcionālu ūdenstilpju ierīkošana apdzīvotās vietās Vainovskis Jānis Lektors, Mg.sc.ing. Juris Žodziņš
Solārā (saules) enerģija. Saule – alternatīvais enerģijas avots. Solārās sienas (SOLAR WALL) Veidemanis Arnis Lektors, MBA Andris Stankevičs
OSB-EPS paneļu mājas struktūras nestspējas analīze Vītoliņš Oskars Asoc.prof. L.Ozola
Iepriekšsaspriegota betona tehnoloģija Zavjalova Vera Asoc.prof., Dr.sc.ing. Andris Šteinerts
PERI veidņu: TRIO, MAXIMO, SKYDECK, MULTIFLEX salīdzinājums Zilgalvis Intars Docente, Dr.oec. Sandra Gusta
Atjaunojamo energoresursu izmantošana ēku ekspluatācijā Zušs Arnis Lektors, Mg.sc.ing. Juris Žodziņš

[/learn_more]

[learn_more caption=”LLU – maģistru darbi” state=”close”]

2012. studiju gadā izstrādātie studentu maģistra darbi

 

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Konstruktīvo plastmasu materiālu stiprības un stinguma īpašību pētījumi Benfelds Māris Asoc.prof., Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Pamatu termiskās projektēšanas efektivitāte Bite Modris Asoc.prof., Dr.sc.ing. Guntis Andersons
Fibrobetona elementu lieces stiprības prognozēšana Ļahs Roberts Lektors, Mg.sc.ing. Ulvis Skadiņš

 

2011. studiju gadā izstrādātie studentu maģistra darbi

 

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Šļūdes attīstība koka sijās mainīgos apkārtējās vides mitruma un temperatūras apstākļos Brokāns Aivars Asoc.prof., Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Koksnes materiāla sijas spiestās malas noturības problēma un ietekmējošie faktori Ķepals Uldis Asoc.prof., Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Siltuma procesi norobežojošajās konstrukcijās un to aprēķinu metodes Liepiņš Sandris Asoc. Prof., Mg.sc.ing. Silvija Štrausa
Tēraudbetona kolonnu ugunsdrošības paaugstināšanas metodes Novicāns Mārtiņš Prof., Dr.sc.ing. Jānis Brauns
Silīcija aerogēla izmantošanas iespējas putu ģipša kompozītos Preikšs Ilmārs Prof., Dr.sc.ing., Juris Skujāns

 

2010. studiju gadā izstrādātie studentu maģistra darbi

 

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Koka elementu savienojumu ar zobotiem pretbīdņiem teorētiski eksperimentāli pētījumi Trezuns Imants Docente, Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Sendvičpaneļu eksperimentāla un teorētiska izpēte Ķikulis Jurģis Asoc.prof., Dr.sc.ing. Jānis Kreilis
Apslēptie savienotājlīdzekļi un koka būvelementu savienojumu termiskā un mehāniskās īpašības Grīnbergs Andis Docente, Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Jauna būvizstrādājuma atbilstības apliecinājuma iegūšanas iespējas Latvijā Kukuts Oļegs Prof., Dr.sc.ing., Juris Skujāns

[/learn_more]

 

Dalies tālāk